Så ska Volvo hjälpa Biskopsgården: ”Ska inte längre vara ett särskilt utsatt område”

Biskopsgården räknas av polisen som ett ”särskilt utsatt område”. Det vill Volvo och flera andra företag nu ändra på genom flera konkreta insatser.
— Vår förhoppning är att handslaget för Biskopsgården ska följas av flera, för stadens övriga särskilt utsatta områden, säger Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg.

Sedan 2015 har polisen haft en lista över riskområden, utsatta och särskilt utsatta områden. Med det sistnämnda avses områden som ”karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där kriminella har en inverkan på lokalsamhället”. I Göteborg är områdena indelade:

  1. Utsatt område: Gårdsten och Hisings Backa
  2. Riskområde (mellannivå, område som riskerar att bli särskilt utsatt): Tynnered/Grevegården/Opaltorget
  3. Särskilt utsatt område: Biskopsgården, Bergsjön, Lövgärdet, Hammarkullen och Hjällbo
Polisens karta över avgränsningarna för Biskopsgården som ”särskilt utsatt område”. Foto: Polisen.

Målet: ska ”präglas av framtidstro och entreprenörskap, en plats där man kan förverkliga drömmar”

Flera aktörer kämpar med att få bort Biskopsgården från den här listan. Både kommunen och flera privata aktörer gör kontinuerligt insatser i Biskopsgården. Och nu startas ännu ett initiativ från Business Region Göteborg, ett bolag som ägs av Göteborgs stad. Tillsammans med Volvokoncernen ska de försöka ändra på synen av området:

— Industrin befinner sig i en spännande fas, där kompetens och människor med olika erfarenheter som jobbar tillsammans är en nyckel. Vi ser mångfald som en framgångsfaktor och vi behöver en rekryteringsbas från alla delar av samhället. Det känns extra viktigt att vara en aktiv aktör i området där vi verkar, på Hisingen i hjärtat av Volvo, säger Sandra Finér, fabrikschef Volvo Lastvagnar Tuvefabriken, i ett pressmeddelande.

Ska bli ett samarbete med satsning på arbete, skola och fritid

Volvo och deras partners tar avstamp i det arbete som inleddes i Tynnered under 2021 och målet är även här att skapa ett samarbete med ”lokal närvaro med områdesspecifika insatser”.

— Det innebär satsningar på skola, fritid och arbete. Målen är konkreta och resultaten följs upp löpande. Vår förhoppning är att handslaget för Biskopsgården ska följas av flera, för stadens övriga särskilt utsatta områden, säger Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg.

— Jag såg mycket positivt på det initiativ som togs till ett samarbete mellan staden och näringslivet för att vända utvecklingen i Tynnered. Att det fallit så väl ut att samarbetet nu växer och sprider sig till Biskopsgården är ett bevis på kraften och viljan att förändra som finns i vår stad, säger Axel Josefson kommunstyrelsens ordförande Göteborg, i ett pressmeddelande.

Här nedanför ser du de konkreta förslag som ingår i ”Handslaget för Biskopsgården” och som ska uppnås till 2025:

  • Ytterligare 110 elever når behörighet till gymnasiet
  • 650 långsiktiga arbetstillfällen och ökad anställningsbarhet
  • 1 700 feriejobb
  • 125 nya etablerade företag
  • Lokala insatser

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: