Så slår andra coronavågen mot Göteborgs företag: ”Denna period kommer att vara extra kritisk”

Enligt PS Finance Group är en av de stora farhågorna bland Göteborgs företagare är att det kommer bli svårt att få betalt för utfört arbete i takt med att betalningsförmågan försämras under pandemins andra våg.
— Hanteringen av sena betalningar kräver en utarbetad strategi, enligt företagets VD Christer Eriksson.

En andra våg av covid-19-pandemin har nått Sverige och företagare i Göteborg tvingas åter att förhålla sig till lokala restriktioner. Detta kan få allvarliga konsekvenser, inte minst för småföretagare. Redan utsatta företag står nu inför en ytterligare prövning, menar Christer Eriksson som driver PS Finance Group, ett bolag med säte på Lindholmen som fokuserar på att assistera företag att behålla goda kassaflöden. Enligt honom kommer effekten av den andra vågen bli märkbar till våren.

— Det blir en extra påfrestning på de utsatta branscher och den kommer att skapa en extra press på de företagen som har lånat via statens skatteuppskov som huvudsakligen ska betalas tillbaka under mars-maj 2021, säger Christer Eriksson. Denna period kommer att vara extra kritisk för vissa företag om inte staten beviljar extra uppskov vilket inte är så troligt.

Det snabbt växande Göteborgsbolaget PS Finance Group köpte tidigare i år upp Ansvar Finans & Inkasso AB och beskriver sig som en flexibel inkassopartner som verkar för att hjälpa företagare genom hela fakturans värdekedja, från avtal till inkassering. Nu finns allt under ett och samma tak: finans, inkasso och juridik. Genom att satsa på smidiga integrationslösningar och differentierad kravhantering säger de sig ha möjliggjort för fler företagare att förbättra sina kassaflöden och minska kundförluster.

Viktigt att tänka på för företagare

På frågan om vad som är viktigt att tänka på som företagare i dessa tider påpekar Christer vikten av att låta verksamheten rulla på i den mån det är möjligt för att sedan ha en strategi för när marknaden börjar återställas.

— Det är viktigt att fortsätta med sin verksamhet, att genomföra såväl säljarbete som att producera sina tjänster och varor på ett kostnadseffektivt sätt. Viktigt också att vara beredd när pandemin upphör och kunna utnyttja det bättre marknadsläget, säger han.

Enligt PS Finance Group är en av de stora farhågorna bland Göteborgs företagare är att det kommer bli allt svårare att få betalt för sitt utförda arbete i takt med att betalningsförmågan försämras bland många kunder. — Hanteringen av sena betalningar kräver en utarbetad strategi, enligt Christer.

Christer Eriksson, VD på PS Finance Group, på sitt kontor på Lindholmen.

”Man kan vara snäll mot de viktigaste kunderna”

PS Finance Groups VD anser att det är viktigt att ha en tydlig påminnelseprocess.

— Det är av yttersta vikt för att inte få onödiga kundförluster och för att kunna ha ett så bra kassaflöde som möjligt. Man kan vara snäll mot de viktigaste kunderna, men bara om de har en bra överlevnadsförmåga. Den metod som vi använder går ut på att hantera kunderna i tre olika kategorier, till exempel röda, gröna och gula, och med denna finns en tydlig hantering så att man inte tar känslomässiga beslut som kan bli kostsamma på sikt, säger Christer Eriksson.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: