Sopdumpning skapar råttinvasion – här är kommunens nya ”vapen”

Invasionen av råttor ökar lavinartat i Göteborg och skadedjuren blir alltmer synliga ovan mark. Ett av de stora problemen är att människor dumpar hushållssopor i offentliga papperskorgar nära där de bor.
Nu ska kommunen försöka stoppa problemet – med annorlunda papperskorgar…

Antalet råttor runt Göteborg har ökat med en rasande fart de senaste åren. På fem års tid hade larmen om råttor i Göteborg ökat med 297 procent, rapporterade Göteborgs-Posten för några sedan. Och råttproblemen har inte lättat – snarare tvärtom.

Anticimex har nu gjort en undersökning för Göteborgs stad för att kartlägga orsakerna till råttornas ökning och synlighet i staden. En anledning till att råttorna är allt mer synliga tros vara de många byggen och uppgrävningar som pågår överallt, en annan är att många företagare inte använder de avlopp som de har tillgång till – så att råttorna får fria passager till och från verksamheter, soprum och andra utrymmen där de kan hitta mat.

Tusentals papperskorgar

Men den största anledningarna tros vara tillgången till sopor runt staden – bland annat i och omkring soptunnor. Därför ska kommunen försöka stoppa det ökande problemet – genom att byta ut stadens alla papperskorgar.

— Tanken är att korgarna byts successivt men det kommer att ta tid när vi har cirka 3500 papperskorgar i staden, säger Beata Löfmarck, planeringsledare Stadsliv på Park- och naturförvaltningen.

Pilotprojektet påbörjas nu på Avenyn och i Fredstan i centrum. Om det visar sig ha effekt kommer stadens samtliga papperskorgar att bytas ut. Främst kommer inkasthålet på papperskorgarna att göras mindre. Då hoppas man att det ska förhindra att folk slänger hushållssopor där – något som attraherar råttorna.

Sedan kommer man även göra om botten på papperskorgarna så att det blir svårare för råttorna att ta sig in den vägen. De nya papperskorgarna som börjat placeras ut i centrum har även en mindre del av utsidan som är ”räfflad” – för att försvåra att råttor ska kunna klättra upp på dem.

I Fjärdingsparken på Hisingen har hålen på papperskorgarna redan förminskats.

Mindre hål på Hisingens papperskorgar – där folk dumpat hushållssopor

I Fjärdingsparken i Lundby på centrala Hisingen har inkasthålen till papperskorgarna redan gjorts mindre. Däremot är detta inte som del av det större projektet med att byta ut stadens papperskorgar. Det här är som resultat av att kommunen tvingats förändra vissa papperskorgar – som drabbas av dumpning hushållssopor.

— Vissa papperskorgar har fått mindre inkasthål på grund av allt hushållsavfall som har lagts i korgen. Detta avfall drar till sig både råttor och andra skadedjur, säger Stefan Risedahl, planeringsledare för Gata spår hos Trafikkontoret.

Han berättar även att hushållssoporna som dumpas i allmänna papperskorgar skapar extremt tunga soppåsar:

— Det blir ett arbetsmiljöproblem för personalen som ska tömma. Säckarna väger helt enkelt för mycket, säger Stefan Risedahl.

Kommunen: Inget särskilt problemområde sticker ut på Hisingen

Kan ni se några mönster kring var det här problemet är värst, är vissa stadsdelar eller områden mer drabbade av problemet?
— Nej, mig veterligen så har vi inte ringat in några specifika problemområden på Hisingen, säger Stefan Risedahl planeringsledare hos Trafikkontoret.

I ett första skede i början av 2021 kommer 50 papperskorgar i Göteborgs centrum bytas ut mot de nya papperskorgarna. Dessutom ska 14 avloppsfällor placeras ut i ledningsnätet. Därefter är tanken att projektet ska fortsätta runtom i hela Göteborg.

Samtidigt poängterar Park- och naturförvaltningen att nedskräpning är en stor bidragande faktor till råttproblemet i staden. Därför kommer kampanjen TÄNK att det här året ha fokus på att informera både medborgare och restaurangägare om åtgärder.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

Fakta: Kampen mot råttorna

Göteborgs Stads insatser i pilotområdena Fredsstan och del av Avenyn går ut på:
– 14 stycken avloppsfällor har placerats ut i ledningsnätet för att bekämpa råttpopulationer och samla statistik över förekomst.
– 50 papperskorgar byts ut till en råttsäkrad modell av stadens Robinkorg och förses med informationstavlor där kampanjmeddelanden kan placeras ut.
– Underhåll och tätning av avfallskomprimator på Heden har utförts.
– TÄNK kampanjen under 2021 kommer att ha fokus på nedskräpningens betydelse för råttförekomst.
– Tanken är att utöka projektet i staden om det faller väl ut.

LÄS MER: