Statistik: Så har pandemin påverkat brottsligheten på Hisingen ”En lockelse för gärningsmännen”

Den som följer diskussioner i sociala medier kan lätt få intrycket att den lokala brottsligheten på Hisingen ökar i allmänhet – och ungdomsbrottsligheten i synnerhet. Men siffrorna visar något annat.

Tittar man på statistiken har 2020 inneburit en inbromsning av ungdomsrånen på Hisingen. Samma statistik visar att det totala antalet anmälda brott står stilla på samma nivå som under 2018-2019.

Staplarna här nedan visar polisens statistik över antalet anmälda brott på Hisingen under perioden mellan 1 januari och 11 november för respektive år mellan 2016 och 2020. Statistiken är således mellan samma tidsperiod för var och ett av dessa år, då 2020 inte är slut ännu.

Antal anmäla brott på Hisingen, 1 Januari-11 november varje år 2016-2020.

Pandemiåret 2020 har alltså inte inneburit någon ökning av antalet anmälda brott. Snarare står brottsligheten – i alla fall sett till den anmälda brottsligheten – stilla, på samma nivå som under 2018 och 2019.

Fram till och med 11 november i år hade 21 089 brott anmälts på Hisingen, vilket jämfört med 2016 års 24 357 är en avsevärt lägre nivå, en minskning på över 3 000 anmälningar.

Unga rånare är ute efter airpods och mobiler

Bland de brott som begås på Hisingen så uppmärksammas ofta personrån mellan ungdomar i både traditionella som sociala medier. Något som även finns med när vi frågar Hisingspolisen Yvonne Inge om årets trender inom ungdomsbrottsligheten i lokalpolisområdet:

— Narkotikabrott, kränkningar på nätet, bråk relaterade till skolorna, många ärenden med misstänkta under 15 års ålder. Rån och liknande brott, där en grupp med flera gärningsmän omringar ett brottsoffer, får på ett hotfullt sätt offret att lämna ifrån sig bland annat dyra jackor, mobiler och airpods, säger Yvonne Inge, gruppchef och förundersökningsledare på utredningsavdelningen hos lokalpolisområdet Hisingen, är vanliga ungdomsbrott under året.

Vilken typ av ungdomsbrottslighet är svår att stoppa?
— Personrånen är svåra att stoppa, då kontanthanteringen minskar i butiker och andra näringskedjor. Det vi bär på oss uppbringar ofta stora värden och blir en lockelse för gärningsmännen, säger Yvonne Inge.

Färre personrån jämfört med i fjol

Ser man på statistiken för personrån i polisområde Väst totalt (övre raden) och lokalpolisområde Hisingen (nedre raden) ser man dock att det är en minskning av antalet anmälda brott både i regionen – och på Hisingen – i år jämfört med 2019.

Övre raden till vänster: Rån mot person alla åldrar region Väst.
Övre raden till höger: Rån mot personer under 18 år, region Väst.
Nederst till vänster: Rån mot person alla åldrar, Hisingen.
Nederst till höger: Rån mot person under 18 år, Hisingen.

— Rånen har inte ökat i år från förra året, som ni kan se på diagrammen för Hisingen respektive för region Väst, dels målsägare under 18 år och alla åldrar. Statistiken är tagen mellan januari och november eftersom  2020 inte är slut ännu, kommenterar Hisingspolisens Yvonne Inge statistiken.

Har den pågående pandemin hjälpt till att bromsa in antalet personrån?
— Vi märker ingen skillnad alls på brottsligheten, de fortsätter som vanligt, säger Yvonne Inge.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

RÅN MOT PERSON UNDER OCH ÖVER 18 ÅR:

Perioden 1 januari-12 november 2020:

Region väst / Hisingen

2016: 1157 / 2016: 132
2017: 1225 / 2017: 106
2018: 1398 / 2018: 169
2019: 1480 / 2019: 155
2020: 1296 / 2020: 147

RÅN MOT PERSON UNDER 18 ÅR:

Perioden 1 januari-12 november 2020:

Region väst / Hisingen

2016: 168 / 2016: 30
2017: 269 / 2017: 22 
2018: 347 / 2018: 37
2019: 388 / 2019: 56
2020: 319 / 2020: 38

LÄS MER: