Beslutet: Hisingens nya färjelinje till fastlandet blir avgiftsfri ”Gör det möjligt för fler att välja cykel”

Vilken dag som helst väntas Göteborgs nya färjelinje mellan södra och norra älvstranden köra sin första tur. Efter beslut i Göteborgs kommunstyrelse blir linjen avgiftsfri för passagerarna.
— Det här knyter ihop staden och gör det möjligt för fler att cykla och gå i Göteborg, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för stadsmiljö inklusive trafik.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat har staden och regionen haft långt gångna planer på att starta upp en ny färjelinje från Götaverkens gamla varvsområde i Lundbyvassen till Stenpiren på fastlandet. Men det har varit en utdragen process att få igång den nya färjelinjen där regionala Västtrafik inte har gjort det enkelt.

Vi på HelaHisingen.se har vid ett flertal tillfällen under 2023 sökt ansvariga för färjetrafik hos Västtrafik för att få besked om när och hur den nya linjen skulle gå igång. Samtidigt har bygget av färjeläget vid Pumpgatan varit en långsam affär som pågått sedan förra hösten.

I Göteborgs stads handlingar framgår att även de haft svårt att få tag på Västtrafik i den här frågan.

”En ny upphandling för färjetrafiken över älven mellan Stenpiren och Lindholmen (snart även Pumpgatan) pågår med Västtrafik. I underlaget kan vi läsa att nämnden har försökt få i gång diskussionerna länge, men där Västtrafik har varit svåra att nå och nu, i sista stund, inkommit med förslag om avtal till 2040.”

Göteborgs stad beslutade att linjen blir avgiftsfri

Det verkar alltså ha varit en förhandlingstaktik av regionens kollektivtrafikbolag att dra ut på allting till sista sekund för att sätta press på Göteborgs stad i omförhandlingen kring all färjetrafik mellan fastlandet och Hisingen.

Diskussionen har handlat om att Västtrafik hänvisar till att det krävs 15-åriga avtal för att få till en bra
upphandling. Dock har kommunstyrelsen sedan tidigare beslutat om att avtalet ska vara max till 2032, då en cykel- och gångbro över älven räknas stå färdig.

Men oavsett de förhandlingarna så tog Göteborgs stads kommunstyrelse häromveckan beslutet som innebär att centrala Göteborg får en ny, avgiftsfri, förbindelse över älven. I det beslutet framgår att avtalet ska sträcka sig från 2024 till ”längst år 2040”.

Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för stadsmiljö inklusive trafik. Foto: PRESSBILD

Som planerat ska den gå från Stenpirens resecentrum till Lundbystrand och öppna upp för trafik när som helst – även om ett datum för första turen ännu inte är satt. Enligt kommunstyrelsen kommer den här färjeförbindelsen att bli en är en m”ycket viktig länk för cyklister och gående som nu får en helt ny väg att ta sig över älven”.

— Det här knyter ihop staden och gör det möjligt för fler att cykla och gå i Göteborg. Korta gena vägar är avgörande för att cykling ska vara attraktivt. Det är bra för hållbart resande i Göteborg och gör det möjligt för fler att välja cykel som är ett billigt ressätt i dyrtider, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för stadsmiljö inklusive trafik.

Vad kommer linjen få för namn i ”folkmun”?

På sikt är det tänkt att området vid Lundbyvassen ska få en gång- och cykelbro över älven till området vid Stenpiren/Casinot. Men då man bedömer att behovet av en sådan förbindelse är stort – samtidigt som det kommer ta lång tid att få till en bro – så dras färjeförbindelsen igång som ett substitut.

— Vi har precis fått besked att det inte går att snabba på bygget av den beslutade- gång- och cykelbron som ska vara på samma plats som den nya färjelinjen. Därför är det extra bra att vi får en tillfällig bro i form av en gratisfärja fram tills bron står klar, säger Karin Pleijel (MP).

Hon föreslår nu även att göteborgarna ska engagera sig i frågan om vad den nya färjan ska heta.

— Kanske dags för en ny namntävling i Göteborgs anda? Vi har ju redan Älvsnabbare på den nuvarande gratislinjen. Vad skulle den nya gratislinjen kunna heta?, säger Karin Pleijel (MP) med hänvisning till den göteborgska traditionen att namnge offentliga platser, byggnader och färjor med kul öknamn.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Hisingens nya färjeförbindelse

Ny avgiftsfri färjelinje – ett syskon till Älvsnabbare, linje 286
Sträcka: Stenpirens resecentrum – Lundbystrand
Start: Planen var att första turen skulle gå 11 december i år men detta är något försenat. Men inom de närmast veckorna väntas linjen dra igång för trafik.
Linjens namn i folkmun: Ännu inte namnsatt, linje nummer 287
Drift: Elhybrid
Storlek: Tar både gående och cyklister och har en kapacitet på cirka 300 passagerare
Redan idag reser nästan två miljoner med nuvarande Älvsnabbare. En tredjedel av resenärerna på linje 286 Älvsnabbare är cyklister.

Den nya elfärjan ska trafikera sträckan Pumpgatan-Stenpiren. Bygget av färjeläget började hösten 2022 Foto: Hela Hisingen

LÄS MER: