Livsstil

Mäktiga flygbilderna: Se Lindholmen från luften

Här flyger kameran över Lindholmen Science park, utbildningscentrumet med Chalmers i centrum och längs Götaverkens gamla kranar. Bakom de mäktiga flygbilderna ligger skolvärden Harman Amin, 31.— Lindholmen är ett tacksamt område att filma på med [LÄS MER]