Två rondeller vid Backaplan försvann mystiskt – här är förklaringen

Har du som bilist lagt märke till att de två rondellerna som fanns på Backavägen är borta? Anledningen är att Göteborgs stad och Trafikverket tagit bort dem för att minska köerna under andra pågående projekt.
— Backavägen behöver byggas om för att matcha kommande stadsutveckling av hela Backaplansområdet, säger Anders Sahlberg, pressansvarig på Trafikkontoret.

Tidigare fanns två rondeller på Backavägen vid Backaplan, varav en var närmst Leråkersmotet. Men inför de stora kommande projekten har Göteborgs stad och Trafikverket gjort analyser av trafiksituationen i området.

I trafikanalyserna kom man fram till att det fanns risk för stora köbildningar norrut på Backavägen under ombyggnaderna. Därför har alltså rondellerna gjorts om till korsningar – för att öka framkomligheten, främst för kollektivtrafiken.

Bakgrunden till ombyggnaden på Backavägen är den renovering av Tingstadstunneln som nu påbörjas, som kommer att pågå i ett och ett halvt år. Att rondellerna har tagits bort beror också på att påfarterna till Brunnsbomotet har stängts och att Backavägen därför behövde åtgärdas:

— Backavägen behöver byggas om för att matcha kommande stadsutveckling av hela Backaplansområdet, säger Anders Sahlberg, pressansvarig på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

LÄS MER: 25 000 fordon per dygn påverkas när Tingstadstunneln rustas upp 2021–2023

Är ytterligare ett steg mot att bygga spårväg i området

Borttagningen av rondellerna är ett första steg mot den framtida spårväg som ska läggas i mitten.

— Kommande steg på Backavägen är att den får en bussgata i mitten som om ett antal år ska bli ny spårväg från Hjalmar till Brunnsbo, säger Anders Sahlberg.

Busslinjerna 18 och 19, som tidigare gick på Lundbyleden, går sedan den 28 februari på Backavägen. Således har bussarna och all annan trafik som kör på Backavägen förtur. De som kommer från anslutande vägar har väjningsplikt.

Det var den 07 mars som båda påfarterna till E6 från Brunnsbomotet stängdes. Det innebär att du som bilist inte kan köra varken till Tingstadstunneln eller till Marieholmstunneln/E6 norrut, via Brunnsbomotet.

Samtidigt påbörjas det omfattande renoveringsarbetet av Tingstadstunneln i april – då trafiken i ett första steg kommer ledas om.

Här fanns tidigare en rondell, som nu har byggts om till korsning. Foto: Läsarbild.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: