Unik studie på Hisingen visar: Rundpingis är en nyckelfaktor för innovation!

I ett forskningsprojekt som gjorts tillsammans med Uni3 by Geely i Lundbyvassen har aktörer både inom industrin för fordonsutveckling och akademien genomfört studier som undersöker sambandet mellan rundpingis och framgångsrika innovativa processer.
— Det hela började med att delar av svenska pingislandslaget var på besök på Uni3 för en uppvisningsturnering 2021 säger Gang Wei, CEO för Geely Innovation Centre Management AB, fastighetsbolaget bakom Uni3 campus.

Under lunchen efter landslagets uppvisning hos Uni3 vid Lindholmsallén berättade förbundskaptenen för svenska pingislandslaget, Jörgen Persson, om studier som påvisade nyttan av pingis – för att mildra effekterna av demens och Parkinsons sjukdom. Idén föddes då att göra en klinisk studie för att få reda på mer om pingisens effekter på människans kreativitet och innovationsförmåga.

Några av bolagen på campuset på centrala Hisingen, som ser just innovation som en av deras viktigaste konkurrensfördelar, ville vara med på studien. Även akademin med specialister inom både grupputveckling och innovation visade stort intresse för att medverka.

Anledningen till att studien avgränsades till rundpingis är att den till många delar kan likställas med den process som leder fram till framgångsrik innovation. Det är sedan tidigare känt att beståndsdelarna openness, collaboration and inclusivity är hörnstenar för framgångsrika team. Även tävlingsmomentet i rundpingis är direkt relaterbart till den typiska innovationsprocessen. I spelet måste man anpassa sig till vissa grundläggande utgångspunkter samtidigt som du som spelare måste fatta beslut utifrån dina medspelare och dina egna förmågor.

Se den unika studien här

Studien visar tydligt sambandet mellan kontinuerligt spelande av rundpingis och positiva resultat bland team som arbetar med innovativa processer. – Jag tror vi alla blev positivt överraskade över det tydliga resultat som studien visade säger Gang. 

En effekt av studien är att Uni3 nu samarbetar med några av Sveriges största fotbollsklubbar vilka har använt rundpingis som en del i försäsongsträningen. – Kul att intresset för studien har varit så stort, resultatet av rundpingisens påverkan inom fotbollen vet vi dock först om tidigast ett halvår avslutar Gang.

För ytterligare information om studien, vänligen följ länken HÄR.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: