Fridlysta djur får flyttas för den planerade batterifabriken i Torslanda – igen

Volvo Cars och Northvolts planerade batterifabrik i Torslanda är tänkt att byggas på marker med fridlysta reptiler och groddjur. Länsstyrelsen ger nu dispens för att samla in och flytta de skyddade djuren, skriver de i ett pressmeddelande.

— Vi har vägt samhällsintresset av etableringen mot artskyddet och landade i en dispens. Vår bedömning är att de skyddade djuren får det bra på den plats som Volvo har iordningställt för dem, säger Eva Olsen, chef för Länsstyrelsens enhet för naturärenden.

Beslutet innebär inte att Länsstyrelsen tar ställning i frågan om tillstånd för batterifabriken. Den frågan hanteras i särskild ordning.

LÄS MER: Klart: Så ska Volvos nya batterifabrik i Torslanda se ut – 3 000 nya jobb

Beslutet är förenat med vissa villkor, bland annat om insamlingsmetodik, nya platser för djuren och en uppföljning av flytten. Beslutet om dispens ska gälla omedelbart, även om det skulle överklagas.

Fick liknande dispens förra året

Länsstyrelsen beslutade om en liknande dispens för Volvo Cars redan förra året och bolaget flyttade då djuren till ett närliggande område, där de skapat nya dammar och lämpliga livsmiljöer. Orsaken till att de även i år behöver flytta djur från området är att tillståndsprövningen i Mark- och miljödomstolen, för Volvos planerade batterifabrik, har dragit ut på tiden.

Volvo har därför inte kunnat fylla igen de ursprungliga dammarna, vilket innebär att djuren kunnat återetablera sig där, meddelar Länsstyrelsen i pressmeddelandet. Ett villkor även för dispensen förra året var att Volvo Cars ska följa upp åtgärden under ett antal år framöver.

— Vi ser inga skäl att besluta annorlunda denna gång. De första resultaten från uppföljningen tyder på att det har fungerat väl och att det finns förutsättningar att göra ännu en flytt, säger Eva Olsen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: