VALET 2022: Så röstade Hisingen *S stora framgångsvåg *Här vann SD *Röda V-fästet *Demokraternas stora kollaps *M-bältet

Sverige, Göteborg och Hisingen har röstat i 2022 års kommunal-, regional- och riksdagsval. På Hisingen svepte en röd våg över ön med 165 000 invånare – men på vissa håll blev Sverigedemokraterna största parti, i alla fall i riksdagsvalet. Här fördjupar vi oss i hur Hisingsborna röstade – stadsdel för stadsdel!

Södra, centrala och östra Hisingen ”röstade rött” i en ganska tydlig röd våg på Hisingen medan västra Hisingen röstade mer ”på blått” och på norra Hisingen vann SD mark. Så kan man sammanfatta läget efter 2022 års riksdagsval, om man jämför det med 2018 års dito.

För att ni ska kunna se förändringen mellan förra samt årets val börjar vi med att kika på hur valet 2018 gick. Då förlorade den ”rödgrönrosa” koalitionen makten i Göteborgs kommunfullmäktige. Då hade Socialdemokraterna styrt staden i samarbete med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Maktskiftet efter valet 2018 kom främst som ett resultat av att lokala partiet Demokraterna, ledda av förre moderatprofilen Martin Wannholt, fick en stor framgång i kommunalvalet och blev näst största parti efter Socialdemokraterna.

I den nya politiska situationen kunde vare sig de ”rödgrönrosa” eller de borgerliga partierna bilda egen majoritet – utan behövde få med sig Demokraterna. Tekniskt sett hade partierna till vänster fler ledamöter i Göteborgs kommunfullmäktige än högern, men då de inte kunde enas om att forma ett samarbete i en situation där Demokraterna sedan fick ”utslagsröst” blev utfallet i stället att de borgerliga partierna kunde ta makten i Göteborg.

Val till kommunfullmäktige i Göteborg 2018 (förändring mot föregående val inom parantes):
Socialdemokraterna (−1,9) 20,5%
Demokraterna (+17,0) 17,0%
Moderaterna (−7,8) 14,5%
Vänsterpartiet (+3,1) 12,6%
Sverigedemokraterna (+1,3) 8,3%
Liberalerna (−0,9) 7,2%
Miljöpartiet (−3,7) 6,9%
Centerpartiet (+1,4) 4,0%
Kristdemokraterna (−0,6) 3,3%
Feministiskt initiativ (−1,7) 2,3%
Vägvalet (−3,0) 1,9%
Övriga (−3,1) 1,6%

Den stora framgångsvågen för Demokraterna i valet 2018 är tydlig på västra och norra Hisingen, där den bruna färgen på kartan illustrerar där partiet fick flest röster. För fyra år sedan blev Demokraterna klart större än både Sverigedemokraterna och Moderaterna i en rad valdistrikt i Torslanda, Björlanda, Säve och norra Kärra. Moderaterna däremot tog ett distrikt i norra Kärra, flera på centrala Hisingen och även Amhult-Arendal i Torslanda. Socialdemokraterna hade då sina starkaste fästen i Hisings Backa, Hisings Kärra, Lundby och Biskopsgården.

Så här såg kartan över hur Hisingen och övriga Göteborg röstade vid kommunfullmäktigevalet 2018 ut. Foto: AJRElectionmaps

Så röstade Hisingen (/Göteborg) i valet 2022

Här nedan ligger en 50/50-karta där riksdagsvalen är bredvid varann, för 2018 respektive 2022 års val. Här kan man se på den vänstra kartan att i de distrikt där Demokraterna gjorde ett väldigt starkt lokalval 2018 så röstade samma personer i första hand på Moderaterna (Torslanda) och Sverigedemokraterna (Säve-Rödbo) i riksdagsvalet.

Färgnyanserna i kartorna från AJR Electionmaps är som följer: Om en karta är blå är Moderaterna största parti och ju mörkblåare en karta är, ju starkare går moderaterna där. Socialdemokraterna är i rött enligt samma princip, Sverigedemokraterna i gult och Vänsterpartiet i lila färgnyans. Det lokala partiet Demokraterna har brun färgkod i kartorna över kommunalvalet.

Desto starkare en färg ”lyser” – desto starkare har respektive parti gått i det specifika valdistriktet där de har blivit största parti.

Kartorna förmedlar i första hand om vilket parti som blivit störst i respektive distrikt, så det är ingen fullständig beteckning över hur de olika delarna av Göteborg i allmänhet eller Hisingen i synnerhet har röstat. Men det ger en väldigt tydlig indikation om hur stadens medborgare lagt sina röster i riksdags- och kommunalvalet.

Riksdagsvalet 2018 jämfört med 2022. Foto: AJRElectionmaps

Tittar man sedan på den högra kartan som illustrerar valresultatet 2022 kan man se att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gått fram i en rad distrikt där Moderaterna tidigare varit största parti, något som även gjort att Socialdemokraterna blivit största parti i dessa områden då borgerliga röster gått till SD. Här är några exempel på hur det sett ut i 2022 års riksdagsval:

Norra Hisingen, Mysterna-Svankälla i Hisings Kärra (Valresultat riksdagsvalet 2022):
Socialdemokraterna: 28,8% (+4,4%)
Moderaterna: 25,9% (-3,4%)
Sverigedemokraterna 20,1% (+2,6%)

I detta distrikt dock S framåt +4,4 procent sedan förra riksdagsvalet, medan M backade -3,4 procent och SD gick framåt med +2,6 procent. Effekten är alltså som tidigare nämnd att S blir största parti i ett valdistrikt där M tidigare dominerat, delvis som resultat av att M förlorar röster till SD i dessa områden. Liknande effekter ser vi i distrikt som:

Västra Hisingen, Torslanda Röd (Valresultat riksdagsvalet 2022):
Socialdemokraterna 26,4%
Moderaterna 24%
Sverigedemokraterna 22,6%

Västra Hisingen, Torslanda (Valresultat riksdagsvalet 2022):
Socialdemokraterna 31%
Sverigedemokraterna 25,3%
Moderaterna 19,7%

Poängteras skall är dock att Socialdemokraterna även går framåt i de flesta distrikt, vilket dels kan förklaras av att de gjort dåliga resultat 2018 och nu tar tillbaka en del mark, så det handlar inte om att de blir största parti som direkt resultat av att andra stora partier ”rasat ihop” i väljarbasen. De går helt enkelt framåt, samtidigt som främst M backar i en del distrikt och förlorar väljare till SD.

Värt att noteras på ovanstående karta är även hur exempelvis Amhult-Arendal ändrat färg från gul till ljusröd mellan dessa val. Det innebär att detta geografiskt stora, men befolkningsmässigt (drygt 800 röstade hösten 2022) rätt lilla, distrikt rör sig från SD till S. Därmed inte fastslaget att väljarna rör sig mellan dessa partier, men att S vinner mark i distriktet.

Så röstade Hisingen (/Göteborg) i kommunalvalet 2022

Först av allt kan vi påpeka att absolut längst norrut på Hisingen, i rödbo är kartan för 2022 markerad grå. Detta beror på att inget parti egentligen blev störst eller särskilde sig utan det blev dött lopp mellan M och SD med S bara någon enstaka tiondel efter dem. Så här jämnt var det i Kärra-Rödbos distrikt mellan dessa tre partier:

Moderaterna 23,44% (+4,32%)
Sverigedemokraterna 23,44% (+5,57%)
Socialdemokraterna 23,1% (+9,75%)

I det här distriktet backade Demokraterna hela -14,95% och landade på strax under 5%. Så de andra stora partierna har blivit alternativet för de väljare som tidigare röstat på Demokraterna och störst av dessa vinnare verkar Socialdemokraterna vara. Något som mycket av kommande statistik kommer att visa.

Värt att notera är även att i kommunalvalet är det här som Sverigedemokraterna är närmast att bli största parti, men att Moderaterna blir någon enstaka röst större än dem i distriktet. I övrigt är det inget distrikt på Hisingen där Sverigedemokraterna blir största parti i kommunalvalet, till skillnad från i riksdagsvalet (se gula distrikt på kartan ovan). Så här röstade Hisingsborna och övriga Göteborg i kommunalvalen 2018 respektive 2022:

Så här såg kartan över hur Kommunalvalet 2018 jämfört med 2022. Foto: AJRElectionmaps

När vi lägger kartorna för kommunalvalen 2018 och 2022 bredvid varandra ser vi två tydliga trender för hela Göteborg och Hisingen, på ungefär samma vis: Distrikt där Demokraterna gjorde väldigt starka val 2018 förvandlas främst till blåa distrikt där de borgerliga partierna går framåt – men även en del som rör sig åt det rosa, ljusröda och röda hållet till. Alltså att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet rör sig framåt.

På Hisingen kan vi se att norra Hisingen (exempelvis Säve och Nolvik) går från brun nyans till röd nyans och hur västra Hisingen rör sig från brunt till blått. Den stora rörelsen av väljare har alltså gått från Demokraterna (brunt i detta sammanhang) till M och S.

Socialdemokraterna tar däremot röster och position på flera håll i de ”blåa områdena”, notera exempelvis hur ett par distrikt i Torslanda är röda, hur ett tidigare blått distrikt i norra Kärra går från blått till rött och hur den tidigare spräckliga brun-röd-rosa-blå-delen (se 2018 års karta ovan) av centrala Hisingen nu i princip är kompakt röd.

Det röda Kville – där V är störst

I 2022 års val är det bara ett fåtal distrikt på centrala Hisingen, främst längs Norra Älvstranden, där moderaterna fortfarande är största parti. Lundby, Biskopsgården och Backa är annars i övrigt väldigt rött på kartan och här har Socialdemokraterna gjort ett väldigt starkt val och är i princip största parti i varje del av dessa stadsdelar.

Med några få undantag, till exempel:

Centrala Hisingen, Kvillestaden (Valresultat kommunalvalet 2022):
Vänsterpartiet 34,94%
Socialdemokraterna 22,65%
Sverigedemokraterna 14,7%
Moderaterna 8,19%
Miljöpartiet 6,63%

I detta distrikt är moderaterna med sina knappa 8 procent fyra och utmanas nästan av Miljöpartiet, notervärt är att i riksdagsvalet slår Miljöpartiet till och med Moderaterna i detta distrikt. Eventuellt är det en del stödröstande Vänsterpartister, då V går ett par procent starkare i kommunalvalet än vad de gör i riksdagsvalet här.

I granndistriktet ser det ungefär likadant ut:

Centrala Hisingen, Brämaregården Södra (Valresultat kommunalvalet 2022):
Vänsterpartiet 31,57%
Socialdemokraterna 25%
Moderaterna 11,98%
Sverigedemokraterna 9,28%

Med skillnaden att Moderaterna (11,3 procent) är något större än Miljöpartiet (10 procent) där. Så skulle Kvillestan bestämma hade S och V fått egen majoritet i kommunfullmäktige, med marginal. Att partierna till vänster gör ett starkt val i Göteborg, i alla fall jämfört med valet för fyra år sedan, går inte att komma ifrån hur man än ser på saken.

En annan bidragande faktor är att området i tidigare kommunalval varit ett starkt fäste för Feministiskt Initiativ och en delorsak till varför detta parti varit representerat i kommunfullmäktige. Nu ser det däremot ut som att väljarna återvänt till främst Vänsterpartiet när de röstat i kommunalvalet och därmed bidragit till att FI inte tog sig in i kommande mandatperiods kommunfullmäktige.

Röda inslag i ”Hisingens blåa bälte”

Zoomar vi in på den färglagda kartan (tryck/klicka på kartan för en större version av den) över hur Göteborgarna röstade i kommunalvalet 2022 ser vi även en viss tendens i det ”blåaste” av Hisingen, nämligen bältet från Norra Älvstranden, via Arendal och Torslanda upp mot Björlanda. Dessa områden som bekant har stor andel bostadsrätter, villor och högre andel höginkomsttagare har röstat i huvudsak blått under 2000-talet.

Men i årets valkarta över Göteborg dyker det plötsligt upp lite avbrott av rött i detta ”blåa bälte”.

Så här såg kartan över hur Hisingen och övriga Göteborg röstade vid kommunfullmäktigevalet 2022 ut. Foto: AJRElectionmaps

Arendal är numera rött och här är det en väldigt tydlig korrelation mellan att Demokraterna backar och Socialdemokraterna går framåt. Se själva och bedöm:

Västra Hisingen, Amhult-Arendal (Valresultat kommunalvalet 2022):
Socialdemokraterna 27,59% (+10,05%)
Moderaterna 23,32% (+1,5%)
Sverigedemokraterna 20,63% (+3,18%)
Demokraterna 6,84% (-11.05%)

Här behövs ingen djupanalys av en statsvetare för att komma till slutsatsen att en stor del av de som röstade på Demokraterna 2018 nu i stället valt att lägga sin röst på Socialdemokraterna. Det ska ju dock påpekas att färgskalan i kartorna i första hand visar vilket parti som blivit störst i respektive valdistrikt, så slår man ihop alla från samma politiska ”sida” (i den mån sådana nu finns i kommunpolitiken som har en tendens att hitta oanade allianser och samarbeten) kan man även tolka valresultatet som att ”blocket” M, SD, Dem får cirka 50 procent av rösterna i Arendal-distriktet.

Men då de borgerliga partierna styrt i minoritet spelar det mindre roll att det går att argumentera för att ovan nämnda tre partier ligger mer eller mindre nära varann i olika frågor, den stora märkbara förändringen är att S vunnit röster från Demokraterna och att rörelsen gått från brunt till rött i distriktet.

Nya partiet nyans går starkt i Biskopsgården

I Biskopsgården kan man se en annan tendens, likt många andra invandrartäta förorter i Göteborgs storstäder, nämligen att det nya partiet Nyans som vänder sig särskilt till Sveriges muslimer, vinner mark. I sitt första val gör man exempelvis det här otroliga resultatet i ett distrikt i norra Biskopsgården:

Västra Hisingen, Friskväderstorget (Valresultat kommunalvalet 2022):
Socialdemokraterna 44,15%
Partiet Nyans 19%
Vänsterpartiet 17,08%
Miljöpartiet 6,91%
Sverigedemokraterna 3,65%

Och följer väljartrenderna i olika delar av samhället samma mönster så kan Sverigedemokraternas framgångar över tid eventuellt peka på att partiet Nyans kommer bli en rejäl utmanare om platser i kommunfullmäktige redan i 2026 års val.

Men dit är det lång tid kvar, så mycket kan naturligtvis hända.

Vissa tendenser till framgångar för partiet Nyans finns att skönja även utanför Biskopsgården, främst i de andra miljonprogramsområdena i förorter som exempelvis Backa och Tuve. I ”Backa Röd” fick partiet 7,65 procent av rösterna, lika stor andel som Sverigedemokraterna. I Norumshöjd i norra Tuve blev Nyans snäppet större än Miljöpartiet med 3,95 procent av rösterna. Norumshöjd som för övrigt är ett starkt vänsterdistrikt där S och V skulle få egen majoritet, men där även SD gör ett bra val med 17,53 procent av rösterna.

Däremot i valdistriktet Centrala Hisingen, Rambergsstaden Södra, där Hisingens moské ligger nådda man ”bara” 2,4 procent. Men det kan sannolikt ha sin förklaring i att det är ett fåtal utlandsfödda personer och muslimer som bor i området (valdistriktet går dessutom från moskén bort mot Volvo Lundby).

Även om den huvudsakliga förändringen vi kan se när vi jämför valresultaten mellan 2018 och 2022 är att fler röstat rött, att Demokraterna backar och tappar till Socialdemokraterna som i sin tur går starkt framåt på många håll – så finns det ljusglimtar även för det parti som styrt Göteborg tillsammans med sina borgerliga kollegor under den gångna mandatperioden.

Moderaterna störst i (nästan hela) Torslanda – men S och SD går framåt

Demokraternas breda tillbakagång fångas delvis upp av Moderaterna i exempelvis västra och sydvästra Torslanda. Så här ser fördelningen av de största partierna ut i Hällsvik, där både M och S går starkt framåt:

Västra Hisingen, Hällsvik (Valresultat kommunalvalet 2022):
Moderaterna 34% (+6,63%)
Socialdemokraterna 18,08% (+10,37%)
Sverigedemokraterna 12,03% (+4,5%)
Demokraterna 11,75% (-20,4%)

Utan att använda sig av överord är det inte särskilt svårt att konstatera att Demokraterna gör ett katastrofval i detta distrikt i Torslanda och att väljare återvänder till Moderaterna, men även röstar på Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna den här gången. Här hade sannolikt Moderaterna velat se att de ”vann över” en större andel av rösterna som ”lånats ut” till Demokraterna, men är samtidigt ohotat största parti med sina 34 procent.

Tittar vi på Tumlehed lite norrut i Torslanda får vi följande topp-kvartett:

Västra Hisingen, Tumlehed (Valresultat kommunalvalet 2022):
Moderaterna 27,43% (+5,75%)
Socialdemokraterna 25,21% (+12,78%)
Sverigedemokraterna 13,82% (+4,06%)
Demokraterna 8,12% (-18,99%)

Torslanda-distrikten i kommunalvalet 2022.

Och även här kan vi se att Demokraternas kraftiga nedgång delas upp mellan Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Men i detta distrikt är Socialdemokraterna mer framgångsrika och blir nästan jämnstora med Moderaterna som ”bara” går framåt knappa 6 procent, medan Socialdemokraterna går framåt med dubbla siffrorna.

Rött så långt ögat kan nå från Tuve – mot öst, nord och syd…

Blickar man däremot åter mot Tuve på den geografiskt mer centrala delen av Hisingen kan man även här märka en tydlig förändring från 2018 till 2022. Och det är ingen större överraskning här utan går i linje med det vi ser i de flesta distrikt där färgnyansen förändrats, det är Socialdemokraterna som blir störst i ett flertal distrikt som en effekt av att Demokraterna backar och rösterna som gått till dem för fyra år sedan delas nu upp på flera olika partier, bland annat just S.

Flera valdistrikt i Tuve har även gjorts om mellan 2018 och 2022 års val, så det är på många håll som distrikten röstar i sin nya form för första gången. Därmed finns inte färdiga siffror för hur det gått för partierna mellan de två olika valen. Men överlag går det att se att i de områden där Demokraterna gjorde bäst ifrån sig i valet 2018 så är det nu olika nyanser av rött i Tuve, men även grannstadsdelen Säve.

I stadsdelarna Tuve, Säve, Kärra, Backa och Lundby är det bara ett fåtal distrikt längs Norra Älvstranden där Socialdemokraterna inte blir största parti. Och så i det illröda Kville där Vänsterpartiet blir största parti (markerat i lila på kartan).

Från valdistriktet Tången i norra Tuve och österut är det den här gången i princip helt rött på kartan. I Hisings Backa, Hisings Kärra, Säve, Tuve och största delen av Lundby – med undantag för en del distrikt längs Norra Älvstranden – så är Socialdemokraterna största parti. I princip överallt. Och det är här en majoritet av Hisingsborna bor, vilket gör att effekterna för Socialdemokraterna här är märkbara även sett över hela staden.

Men S dominans är överlag total i denna folkrika del av Hisingen med flest valdistrikt och det är egentligen bara i de områden där man har direkt kontakt med älven som moderaterna blir störst i en del distrikt. Det samt resultatet från de rödröstande boende i landshövdingekvarteren runt Kvilletorget i all ära – slutsatsen av 2022 års kommunalval på Hisingen är att SD går starkt, FI blir utraderade, och Demokraterna kollapsar totalt.

Men framför allt att Socialdemokraterna gör ett väldigt starkt val på Hisingen.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: