Så påverkas du av vinterns stora byggkaos runt Nordstan – Västtrafik svarar

Mitt i julhandeln startar flera stora trafikomläggningar i Göteborg. Bland annat försvinner en körfil på Götaälvbron och flera hållplatser mot Hisingen dras in vid Nordstan.
— Vi kan inte köra samma mängd trafik som vi kör i dag, säger Anette Ekdahl, projektledare på Västtrafik.

Snart väntar ännu längre restider och förändrade vägar för resenärer i kollektivtrafiken och bilister i Göteborg. Anledningen är de omfattande trafikomläggningar, som kommer ske bland annat vid centralstationen.

I mitten av december kommer tre hållplatslägen i riktning mot Hisingen att försvinna vid Nordstan: B, D och E.
— Sedan ska man också ta bort infarten från Göta älv, där man kan svänga in mot Nils Ericsonterminalen. Därför försvinner även hållplatslägen F och G, säger Anette Ekdahl.

Här ligger hållplatserna som ryker i december.

Hur länge kommer det vara så här?

— Hållplatsen Nordstan kommer inte återfå sitt ursprungliga utseende utan det kommer bli en ny hållplats, någon gång i mitten av augusti. Då kommer det återigen gå spårvagnar och bussar i båda riktningar.

Kommer det gå lika många bussar och spårvagnar som i dag?

— I samband med att vi bygger om behöver vi minska fordonsrörelser i vissa snitt. Vi kan inte köra samma mängd trafik som vi kör i dag till och från Nils Ericsonsterminalen. Vi behöver flytta på lite trafik för att säkerställa att fordonen kommer fram som de ska.

Bland annat kommer buss 121 och 127 inte längre gå till Nordstan utan kommer använda Marieholmstunneln för att köra sina sträckor.

LÄS MER: Västlänken och 150 nya elbussar

Spårvagnsstopp – till sommaren

Under sommaren kommer det vara stopp i spårvägstrafiken under ett par veckor.
— Vi försöker köra så mycket vi kan. De stombusslinjerna som kör i dag till Hisingen kommer fortsätta gå. Vi tar inte bort trafik utan fördelar om den.

Finns det inte risk för ännu mer trängsel på bussarna med tanke på pandemin?

— Vi har kontinuerliga dialoger med smittskyddet i Västra Götaland. När det gäller trängseln, så tittar vi hela tiden på lösningar som kan minska trängsel och vi arbetar med flera olika åtgärder. Vi försöker informera om de allmänna råden och vädja till resenärer att undvika onödiga resor.

Vad gör ni mer konkret för att minska trängseln?

— Vi diskuterar om det går att utöka trafiken ytterligare på morgonen, framförallt från östra Göteborg. Vi för dialog med skolor och företag för att se gemensamma möjligheter. Om gymnasieskolorna kan bedriva distansundervisning så främjar det ju trängseln hos oss.

Har ni gjort tillräckligt?

— Det är en jättetuff situation för oss, där vi inte sitter med facit. Det gör att vi gör så gott vi kan och verkligen försöker hitta lösningar.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: