VISIONEN: Så ska nya Lundbyskolan se ut – projekt på halv miljard kronor

Lundbyskolan med plats för 600 elever växer fram. Samtidigt byggs två nya idrottshallar alldeles intill. Nu har Göteborgs stad tagit fram en visionsbild för området vid Bravida Arena.

Projektet med att bygga den blivande högstadieskolan i Lundby är lokalförvaltningens hittills dyraste med en budget på över en halv miljard kronor. Lundbyskolan, som den ska heta, ligger mittemot Bravida Arena och Lundbybadet.

Förutom skolan ska man även bygga två nya idrottshallar med läktare som rymmer 1 000 åskådare. Man bygger även en kulturskola samt renoverar aulan som funnits sedan 1950-talet. Aulan, med plats för 800 åskådare, ska möjliggöra för kulturevenemang och andra upplevelser för invånarna i stadsdelen.

Så här ska Lundbyskolan som beräknas stå klar 2023 se ut. Visionsbild: D Office.

”Det är så roligt att vi äntligen kommer igång med full produktion”

För att kunna bygga den nya skolan revs det gamla Lundby gymnasium. Därefter gick byggarbetet in i en ny fas när stora plåtväggar bankades ner i marken för att hålla jordmassor och lera på plats. De fästes ihop för att bilda en barriär mot omkringliggande jord, så att den inte skulle förskjutas när man fortsatte att gräva.

LÄS MER: Här byggs Hisingens nya grundskola – med två arenor: “1000 åskådare”

Det symboliska första spadtaget togs i maj 2021 när elever från skolor i stadsdelen deltog.

— Det är så roligt att vi äntligen kommer igång med full produktion av göteborgarnas nya mötesplats i Lundby. Att vi tillsammans med Peab får skapa miljöer, för lärande, fysisk aktivitet och kreativitet, miljöer där livet får ta plats, sa Lina Cavallin, områdeschef Göteborgs stad Lokalförvaltningen, vid byggstarten.

Här byggs Lundbyskolan, där Lundby gymnasium tidigare stod, mitt emot Lundbybadet på andra sidan Hjalmar Brantingsgatan. Foto: HelaHisingen.se.

Ska stå färdig nästa år – flera ombyggnader på gång bland kommunala grundskolor

Förra året monterades stödkonstruktioner, något som skapade en del buller och vibrationer i området som boende kände av. Staden mäter dessa kontinuerligt och försöker hålla sig inom gränsvärdena för ljud och vibrationer.

Skolan planeras stå färdig första kvartalet nästa år och tas i bruk lagom till höstterminen 2023. Peab har fått uppdraget att bygga skolan av lokalförvaltningen. Utöver Lundby och Glöstorp byggs det just nu om – eller planeras ombyggen – även kring Svartedalsskolan, Backaskolan, Toleredsskolan och Torslandaskolan bland de kommunala grundskolorna på Hisingen.

Skolan beräknas kunna tas i bruk till höstterminen nästa år. Foto: HelaHisingen.se.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: