Då kommer Farligt avfall-bilen till din del av Hisingen

Corona-pandemin gjorde att renoveringar och återbruk ökade förra året. Kvar blir rester av målarfärg, lösningsmedel, kemikalier och annat som är skadligt för miljön. Dessa rester – plus batterier, lampor, småelektronik, brandvarnare och annat farligt avfall – kan du lämna till Farligt avfall-bilen.

Måndag, 29 mars, startar vårens turer med Farligt avfall-bilen som räknar med en hel del att göra då Coronapandemin har förändrat avfallet i Göteborg, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande. Under 2020 ökade avfall som ”behandlat trä” med 12 procent och ”impregnerat trä” med 35 procent – tecken på att många ägnade sig åt renovering och altanbyggen under permittering och karantän. Även färgavfall ökade med 2 procent och lösningsmedel med 9 procent.

— Det som eventuellt blir kvar är skadligt för miljön och måste lämnas in separat, som farligt avfall. Vätskorna får absolut inte spolas ner i avloppet, säger Alexandra Nelson på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad i pressmeddelandet.

Risk för hälsa och miljö

Farligt avfall är avfall som är en risk för hälsa och miljö. Det kan vara frätande, toxiskt, explosivt, brandfarligt, cancerogent, fosterskadande med mera. Förutom skadliga vätskor som färg, lösningsmedel, olja, tändvätska och andra kemikalier räknas även lampor, batterier, sprayburkar, brandvarnare och elektronik till farligt avfall.

LÄS MER: Den oväntade synen vid återvinning på Hisingen: Massiv dumpning av lådvin

När du lämnar in det som farligt avfall kan det tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Kemikalier oskadliggörs genom kontrollerad förbränning och metallen i förpackningar och elektronik återvinns.

Vitvaror, TV-apparater, impregnerat trä och annat större gods måste dock lämnas till en återvinningscentral, då det inte får plats i bilen som kör runt. Farligt avfall-bilen gör i vår 210 stopp runtom i Göteborg och alla besökare ombeds att hålla avstånd.

Se stoppen som Farligt avfall-bilen gör i vår (klicka på bilden för större version).

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: