Då stoppas all spårvagnstrafik till och från Hisingen i sommar

29 maj och 12 juni, sker ytterligare stora förändringar i kollektivtrafiken i centrala Göteborg – som påverkar Hisingen. Först ska hållplats Nordstan stängas och sedan stoppas all spårvägstrafik över Göta Älv.

Som HelaHisingen.se berättat om tidigare i år blir det rätt stora arbeten kring kollektivtrafiken i allmänhet och spårvägen i synnerhet under den kommande sommaren.

Ersättningsbussar ska köra mellan Hjalmar Brantingsplatsen och centrala Göteborg. Dessa ska enligt Västtrafik köra via Hisingsbron, som nu har öppnats.

Ny spårvagnslinje i sommar – bara på Hisingen

Så kommer spårvagnarna att fortsätta köra på Hisingen i sommar? Ja, tack vare den spårvagnsdepå som byggts vid Ringön kan spårvagnar nu köra till Hjalmar Brantingsplatsen och sedan vända vid Ringön innan de kör åt motsatt håll, upp mot Wieselgrensplatsen och vidare mot Biskopsgården.

— Ringö depå gör det möjligt för oss att trafikera med spårvagnar från Länsmansgården till Hjalmar Brantingsplatsen, nu när vi kan vända spårvagnarna inne på depån. Linje 10 kommer att trafikera sträckan Varmfrontsgatan – Hjalmar Brantingsplatsen under sommaren, sa Västtrafiks Ellen Pileblad sagt till HelaHisingen.se tidigare i år.

LÄS MER: Så stängs spårvagnstrafiken av mellan Hisingen och centrum i minst 9 veckor

Men ska bara en linje ersätta alla befintliga spårvagnslinjer på Hisingen? Kommer inte det leda till trängsel, även om färre reser på sommaren?
— För enkelhetens skull blir det bara en linje som trafikerar på Hisingen under sommaren. Den kommer däremot att gå lika ofta som 5, 6 och 10 gör tillsammans. Linje 10 kommer alltså gå var fjärde minut. Det blir därmed ingen minskning i antalet spårvagnsavgångar på Hisingen. Linje 13/14 går inte under sommarperioden, säger Ellen Pileblad.

Så här stängs spårvagnstrafiken omkring Götaälvbron och Nordstan av i sommar.

Datum att hålla koll på

Inför att de här förändringarna nu ska träda i kraft kan det vara värt att påminna om ett par nyckeldatum:

29 MAJ: Då stängs hållplats Nordstan i riktning från Hisingen. Sedan tidigare är hållplatsen stängd i motsatt riktning, där passagerare tidigare klev på spårvagnar och bussar mot Hisingen. Alltså kommer hållplatsen att vara helt stängd i båda riktningar, vilket gäller fram till den 16 augusti.

12 JUNI: Då stoppas all spårvagnstrafik över Göta älv och resenärer får åka med ersättningsbuss eller någon av de ordinarie busslinjerna för att ta sig över älven. Detta gäller också fram till den 16 augusti.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: