Därför tog Västtrafik bort spårvagn 13 från Hisingen till Sahlgrenska

Foto: VÄSTTRAFIK/Sofie Lahtinen Carlsson

De senaste veckorna har spårvagnstrafiken till och från Hisingen förändrats. Direktlinjen mellan Hisingen och Sahlgrenska togs bort – för att ge plats till nya spårvagnslinje 14…

Under pandemin har resandet med kollektivtrafiken minskat kraftigt men som både trafikanter och Västtrafik kan konstatera uppstår fortfarande trängsel på vissa turer – särskilt i rusningstid. Enligt Västtrafik är Sträckan mellan Kortedala och centrala Göteborg särskilt drabbad – så för att minska trängseln och erbjuda fler resmöjligheter ändrade de om i trafiken.

— Vi testar nya lösningar för att minska trängseln för våra resenärer i Kortedala. Det är en nödvändig omfördelning för att våra spårvagnar ska göra så stor nytta som möjligt, säger Sara Ihrlund, enhetschef leverans på Västtrafik i ett pressmeddelande.

Lösningen med den nya linjen – nummer 14 – är till för de som måste resa och inte kan ta sig fram på annat sätt. Rekommendationen om att avstå onödigt resande står fortfarande fast.

Så påverkar förändringen Hisingen

Västtrafik motiverar förändringen, att dra in linje 13 som trafikerat sträckan Wieselgrensplatsen-Sahlgrenska, med att man behöver göra spårvagnar tillgängliga till den nya linjen mellan Hisingen och Kortedala.

Förändringen gäller tills vidare – men Västtrafik poängterar att man kommer följa vilken feedback man får från resenärerna:

— Vi kommer noga att följa resandeutvecklingen och synpunkter från våra resenärer för att se hur nya linje 14 tas emot. Det är viktigt att vi gör förändringar när vi ser möjligheter att förbättra för våra resenärer, säger Sara Ihrlund.

Sara Ihrlund, enhetschef leverans på Västtrafik. Foto: Västtrafik/Thomas Harrysson.

En vinst med nya linje 14 är att den ska gynna resenärer som exempelvis reser sträckan Hjalmar Brantingsplatsen-Gamlestads torg. Restiden mellan de två knutpunkterna har nu minskar till endast 12 minuter, enligt tidtabell.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Spårvägslinje 14

Linje 14 kör vardagar mellan klockan 07:30 – 18:30 på sträckan Nymånegatan – Centralstationen – Wieselgrensplatsen. Linjen började köra den 22 februari. Resenärer ombeds söka sin resa i appen Västtrafik To Go.

LÄS MER: