Deadline: Elsparkcyklar som blockerar framkomlighet ska bort på två timmar

Foto: LÄSARBILD/JANNE HÄMÄLÄINEN/IDA MARIESDOTTER

Tre sommarjobbare håller under sex veckor koll på om operatörerna av elsparkcyklar på Hisingen och i övriga Göteborg lever upp till villkoren i det tillstånd för markupplåtelse som polisen utfärdat för dem. Om fordonen blockerar trottoarer, vägar eller framkomligheten – ska de fraktas bort av ägarbolaget. Två timmar har de på sig, annars riskerar de att fraktas bort av Göteborgs stad.

Under förra onsdagen lät trafikkontoret forsla bort en mängd elsparkcyklar, den gången från Gamlestaden, då de låg slängda på trottoaren och hindrade framkomligheten. Trafikkontoret beslutade att forsla bort dem eftersom de stod trafikfarligt till och företagen inte tog bort dem i tid efter felanmälan.

Den här problematiken har varit vanligt förekommande även på Hisingen och då framför allt på centrala Hisingen – något som uppmärksammats ett flertal gånger det senaste året i Facebook-gruppen ”Vad händer på Hisingen?”. ”Straffet” landar inte på användaren av elsparkcykeln – utan på företagen som äger dem. När elsparkcyklar lämnas så att de blockerar trottoarer, vägar och andra platser där medborgarna behöver framkomlighet.

”Böter”: 300 kronor per fordon – när de inte förs bort i tid

När företaget fått in anmälan om att deras elsparkcyklar blockerar framkomligheten ska de frakta bort dem inom två timmar, är grundprincipen. Annars riskerar de att bli bortfraktade av Göteborgs stad och då får företaget som äger de berörda elsparkcyklarna betala 300 kronor per bortforslad elsparkcykel, vilket motsvarar trafikkontorets kostnad för att forsla bort dem.

Förbud mot parkering av elsparkcyklar finns även, men på Hisingen gäller det längs Göta Älvs kajkanter. Även på Hisingsbron är det förbjudet att parkera, ställa eller lämna den elsparkcykel man använt. Det vill säga att det är förbjudet att lämna en elsparkcykel precis vid vattnet – men tio meter in mot land är det ok.

Inne i centrum finns däremot ett utökat förbud som gör att exempelvis Trädgårdsföreningen, omkring Domkyrkan och längs ett antal shoppinggator inom vallgraven samt inne och omkring centralstationen är fredade zoner.

Här är det förbjudet att lämna en elsparkcykel i centrala Göteborg. Foto: GÖTEBORGS STAD

Från de rapporter som HelaHisingen.se fått in från läsare och till våra sociala medie-grupper är det ett återkommande problem på centrala Hisingen med elsparkcyklar som blockerar både trottoarer, cykelvägar men även passager ut och in från bostadshus. Området från Bräcke/Lindholmen i väster, Tolered/Bjurslätt i norr ner till Backaplan/Kville i sydöster verkar vara det mest drabbade av problemet.

Sommarjobbare kontrollerar om företagen sköter sig

Sommarjobbarna som Göteborgs stad anställt under juli månad håller nu på att kontrollera hur enkelt det är att göra en felanmälan – samt om företagen forslar bort anmälda elsparkcyklar inom två timmar, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Under perioden samlar de in data som sammanställas i en utredning efter sommaren. De viktigaste punkterna i villkoren för markupplåtelsen är att företagen ska ha en kundtjänst som från och med 1 juli i år är bemannad med svensktalande personal. Dessutom ska de åtgärda alla felanmälningar inom två timmar från att de fått in en anmälan.

Hur ser det ut där du bor? Är elsparkcyklarna ett problem i din del av Hisingen?
Tipsa oss: tips@helahisingen.se!

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Anmäl när elsparkcyklar blockerar framkomligheten

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position. Om ditt klagomål är rimligt och företaget inte agerat inom två timmar kan Trafikkontoret hos Göteborgs stad ta över – och forsla bort elsparkcyklarna.

FöretagFöretagets mailadress för felanmälan och kunderFöretagets telefonnummer för felanmälan och kunder
Tiersupport@tier.app040-668 81 27
Voisupport@voiapp.io021-665 59 22 
Limesweden.parking@li.me08-580 975 13
Boltgothenburg@bolt.eu08-557 660 47
Birdhello@bird.co040-668 86 78
Hubbkurre@hubbscooters.com0704 21 44 06

LÄS MER: