Debatt: Bygg spårväg till Torslanda och tåglinje genom Backa

DEBATT. Christer Wilhelmsson, ordförande i Järnvägsfrämjandet, skriver i dag om behovet av en utökad satsning på Hisingens kollektivtrafik. Bland annat vill han se en spårvagnslinje till Torslanda och en satsning på regionaltåg genom Hisings Backa.

Hisingen är den del av Göteborg som växer mest. Där bor cirka 160 000 människor. Öckerö kommun  som utnyttjar infrastrukturen på Hisingen (väg 155) har 13 000 invånare. Det innebär att infrastrukturen är hårt belastad.

På Älvstranden har flera företag etablerats och där finns många utbildningar som genererar resenärer. På Älvstranden går flera busslinjer, bland annat linje 16 med mycket hög turtäthet, fem-minuterstrafik i högtrafik. Där är redan förberett för spårväg så det bör snarast byggas spårväg.

Bygg tåg genom Backa

E6 mellan Göteborg och Kungälv är hårt trafikerad med flera busslinjer och tung trafik. Bl.a har Grön express mellan Göteborg och Kungälv  cirka 160 avgångar i varje riktning på vardagar. Stenungsundsexpressen har cirka 46 avgångar på vardagar. En idé att minska på detta är att bygga en kompletterande  sträcka av Bohusbanan mellan Lillhagen och Skårby.

Sträckan kan gå via en tunnel genom Åketorp till Körkarlens gata och vidare på västra sidan av E6 via Kärra till Kungälv och sedan ansluta till  Bohusbanan vid Skårby. Det kan bli tåguppehåll vid Lillhagen där det bör finnas anslutning mot Tuve.

Vid Körkarlens gata och Klareberg går flera busslinjer. Den kommande pendeltågstation vid Brunnsbo kommer att underlätta för resenärer  mellan Bohusbanan och stora delar av Hisingen bland annat med spårväg till Backa (Körkarlens gata) och mot Hjalmar Brantingsplatsen.

Förläng spårvägen från Biskopsgården – till Skra bro

Skra Bro kommer att utvecklas med bland annat bostäder. Det kommer att öka resandet. Det bör därför utredas om en av spårvagnslinjerna som vänder i Länsmansgården kan fortsätta dit. Tåguppehåll vid Säve kommer att underlätta för resenärer mellan Bohusbanan och Torslanda.

Säve kommer att utvecklas sedan flygplatsen lagts ner. En busslinje till/från Torslanda som ansluter till tågen vid Säve är viktig för utveckling av området runt Skra Bro som kan bli en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken.

En spårvagnslinje till Torslanda (Amhult) via Torslandavägen, möjligen genom södra Biskopsgården skulle minska trafiken på den hårt belastade väg 155.

Christer Wilhelmsson 
Ordförande i Järnvägsfrämjandet

VAD TYCKER DU? Vill du publicera en debattartikel hos HelaHisingen.se? Skicka oss en text om ditt ämne – med koppling till Hisingen – som är mellan 2500 och 4000 tecken till debatt@helahisingen.se.