Elin Lindeberg: Så gör du när snickaren gjort fel – eller vill ha mer betalt

Ibland blir det inte alltid som man tänkt sig! Kanske väntar du fortfarande på att ditt nyrenoverade badrum ska bli färdigt. Eller har du kanske fått en skyhög faktura från hantverkaren som skulle måla om ditt hus. Oavsett vad som hänt så har du vissa rättigheter när du köper en tjänst av ett företag. Vilka rättigheter du har när du får problem med en hantverkare kommer konsumentrådgivare Elin Lindeberg att ta upp i veckans artikel. 

Hantverkaren har gjort fel… Ibland blir arbetet inte som man tänkt sig. Det kan dels handla om ett arbete som inte stämmer överens med det som du och hantverkaren har avtalat om. Men även om att arbetet inte har blivit utfört på ett fackmässigt sätt, alltså att resultatet inte lever upp till vad som förväntas av en kunnig yrkesperson. Om sådana fel visar sig i en tjänst har du rätt att reklamera dessa fel till hantverkaren. När det handlar om arbete på mark, byggnader och andra fasta saker har du rätt att reklamera i tio år.

Vid en reklamation av en tjänst är det du som konsument som har bevisbördan. Detta innebär att det är du som ska kunna bevisa att det är fel i arbetet. Det är därför viktigt att dokumentera felen och i vissa fall kanske du kan behöva ta in en besiktningsman. När du samlat ihop din bevisning är det viktigt att du skriftligen, helst via mail, reklamerar till hantverkaren. Kom ihåg att du måste reklamera felen inom två månader från det att du upptäckte dem!

Vid en reklamation kan du kräva följande av hantverkaren:

·        Hålla inne en del av betalningen som säkerhet. Du kan betala in de delar av arbetet som är ok och sedan bestrida de delar som är felaktiga.

·        Först och främst kan du kräva att hantverkaren avhjälper felet. Detta ska ske utan kostnad och inom skälig tid för dig som konsument.

·        I andra hand kan du kräva ett prisavdrag. Detta kan bli aktuellt om hantverkaren säger nej till avhjälpande eller om det är ett fel som du kan leva med. Kom ihåg att du måste ha kontaktat hantverkaren och gett dem chansen att avhjälpa felet innan du kan begära prisavdrag.

·        I tredje hand kan du kräva att få häva avtalet. I vissa situationer kan endast en del av avtalet hävas. I sådana situationer kan du behöva betala hantverkaren för det arbete som du har nytta av.

Hantverkaren är inte klar inom avtalad tid

Ibland blir arbeten försenade och vilka rättigheter du har i en sådan situation framgår av konsumenttjänstlagen. Enligt den är en tjänst försenad om arbetet inte är klart inom den avtalade tiden eller, om ingen tid är avtalat, inom skälig tid.

Om arbetet är försenat är det bra att du skriftligen, helst via mail, kontaktar hantverkaren med dina krav. Det du kan kräva är följande:

·        Hålla inne en del av betalningen som säkerhet. Den del av betalningen som du håller inne ska motsvara det arbete som är kvar att göra.

·        I första hand kan du kräva att hantverkaren slutför arbetet. Detta kan du dock inte kräva om det finns hinder utanför hantverkarens kontroll som gör att de inte kan slutföra arbetet.

·        I andrahand kan du kräva att få häva avtalet. Om förseningen är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att avbryta avtalet. Att förseningen är av väsentlig betydelse för dig kan till exempel vara om förseningen gör så att du inte kan använda din bostad som tänkt och att detta har stor påverkan på din vardag. Det är du som måste kunna motivera varför förseningen är av väsentlig betydelse. I vissa situationer kan endast en del av avtalet hävas. I sådana situationer kan du behöva betala hantverkaren för det arbete som du har nytta av.

Hantverkaren vill ha mer betalt

Det är inte ovanligt att hantverkare skickar en faktura som är högre än vad konsumenten förväntat sig. Vilket pris du ska betala beror på vad du och hantverkaren har kommit överens om, och om det finns något skriftligt underlag för det. Ett skriftligt underlag kan vara ett avtal, en offert eller ett mail som visar vilket pris som ni kommit överens om.

Finns inget skriftligt underlag för pris ska du betala vad som är skäligt. För att ta reda på vad ett skäligt pris är kan det vara bra att se vad liknande tjänster vanligtvis kostar. I första hand kan du kräva en specificerad faktura för att se vilket arbete som har utförts och vilka material som använts. Kommer du fram till att fakturan är orimligt hög kan du betala det du tycker är skäligt och bestrida resterande belopp. Här är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen och motiverar varför du anser att priset är orimligt och vad du anser är ett skäligt pris.

Men mitt råd är att du alltid har ett skriftligt underlag för priset. På så sätt slipper du gå genom föregående stycke. Läs gärna min förra artikel om vad du bör tänka på innan du anlitar en hantverkare! Om du och hantverkaren har ett skriftligt underlag för priset är huvudregeln att du ska betala det pris ni har kommit överens om. Vilket det slutgiltiga priset blir beror på vilken prismodell ni avtalat om:

·        Fast pris: Så länge hantverkarens uppdrag inte har förändras kan du utgå från att du ska betala det fasta priset och inget mer.

·        Ungefärligt pris: Om ni kommit överens om ett cirkapris får slutsumman inte överstiga med mer än 15 procent.

·        Löpande pris: Har ni kommit överens om ett takpris får slutsumman inte bli högre än takpriset. Saknas ett takpris ska det slutgiltiga priset vara skäligt.

Vill du veta mer om vilka rättigheter du har vid problem med hantverkare? Tveka inte att kontakta oss på Konsument Göteborg!

Kom ihåg! Bor du i Göteborg kan du alltid prata med en konsumentrådgivare om vilka rättigheter som gäller i just ditt fall. Du når oss på 031-368 08 00 måndag-torsdag kl. 09:00-12:00 och 13:00-15:00.

Elin Lindeberg, konsumentrådgivare
tips@helahisingen.se

LÄS MER: