”Evighetbygget” på Älvsborgsbron är äntligen klart – efter tre år

Boende i Torslanda, Lundby och Säve – men även pendlare som jobbar på Hisingen – kan äntligen få gasa på! Den 30 augusti är arbetet på Älvsborgsbron klart och det är åter full framkomlighet för fordonstrafiken över bron. Hastighetsbegränsningar återgår till det vanliga och körfält öppnas upp!

Det har blivit tradition de senaste åren att när våren kommer inleds underhållsarbete på Älvsborgsbron. Tre år i rad har man jobbat med det omfattande projektet att rusta upp bron som knyter samman västra Hisingen med fastlandet. Men nu är äntligen den tredje och sista etappen av underhållsarbetet kring bron klart. Trafiken har påverkats rätt kraftigt med både stängda körfält, sänkta hastighetsgränser (som polisen varit snabba på att böta trafikanter för) och så har påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet varit stängda för biltrafik.

Från och med måndagen den 30 augusti klockan 06.00 är det åter full framkomlighet för fordonstrafiken över Älvsborgsbron med tre körfält öppna i varje riktning, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande. Samtidigt öppnas påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet upp för all trafik och hastighetsnedsättningen som varit på bron upphör. Men dagarna före – med start fredagen den 27 augusti klockan 21.00 – pågår återställande arbeten som påverkar trafiken på bron ytterligare. Dels är endast ett körfält öppet i varje riktning, dels sker ett fåtal korta stopp. Trafikanter får räkna med en något längre restid – staden hänvisar till Trafiken.nu för mer information om det dagsaktuella trafikläget.

Oförändrat för gång- och cykeltrafiken

Trafiksituationen för gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron blir däremot oförändrad. Enligt planerna hålls den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, fortsatt stängd till senast den 15 oktober 2021. Så fram till dess måste gående och cyklister samsas på den västra gång- och cykelbanan (Den ut mot havet), som är dubbelriktad. Gående och cyklister uppmanas att ta det extra försiktigt och visa hänsyn till mötande trafik. Orsaken till den fortsatta stängningen av den östra gång- och cykelbanan är att ytan måste användas för efterarbeten, skriver Trafiken.nu.

Arbetet på Älvsborgsbron har bestått av att vägbanan på bron har rustats upp genom nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär. Underhållsarbeten i mindre omfattning kommer att förekomma på Älvsborgsbron även de kommande åren, men de väntas inte få någon större påverkan på trafiken.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: