Folkhälsomyndighetens vädjan till medborgarna – samt regeringen inför nytt besöksförbud på äldreboenden

Labben är överbelastade i hela Sverige – av prover på misstänkta Covid-19-fall. Därför vädjar myndigheterna nu om att de som bara testar sig för att bli ”friskförklarade” ska upphöra med det:
— Testkapaciteten är ansträngd i flera regioner, säger läkaren och epidemiologen Karin Tegmark Wisell hos Folkhälsomyndigheten.

Regeringen meddelade även på en presskonferens att nya möjligheter för regionerna att förbjuda besök till äldreboenden nu införs.

Provtagningsvolymerna för att se vilka som har Covid-19 har ökat under hösten. Men av de testade är andelen den senaste tiden över 12 procent positiva – vilket är en ökning jämfört med tidigare i år. Samtidigt är antalet laboratorium där man kan undersöka testerna begränsat, vilket skapar ett tak på vad Sverige kan klara av per vecka:

— Testkapaciteten är ansträngd i flera regioner. Vi har en omfattande kapacitet som är i paritet med den i flera andra Europeiska länder. I väntan på provtagningen är det viktigt att tänka på sitt beteende, att tänka på att man kan vara smittad och inte gå nära andra individer eller gå till arbetet om man tror att man är smittad, säger läkaren och epidemiologen Karin Tegmark Wisell hos Folkhälsomyndigheten på torsdagens Covid -19-presskonferens.

”Uppmanas att inte testa sig”

Nu uppmanar Folkhälsomyndigheten svenskarna att inte söka hjälp – om man bara vill få bekräftat att man är frisk:

— Andra som vill testa sig för att se om de är negativa uppmanas att inte att testa sig, säger Karin Tegmark Wisell.

Karin Tegmark Wisell. Foto: SVT

De skärpta restriktionerna för Västra Götalands län skulle upphöra i dag – men har förlängts till 13 december 2020, meddelade FHM på presskonferensen. En av orsakerna är att man ser en kraftig ökning i antal inrapporterade fall av bekräftad smitta i flera regioner.

— Det är inte strukturer eller material som är problemet utan den ökade belastningen av vården och vårdkapaciteten, säger Johanna Sandwall hos Socialstyrelsen.

”Viktigt att du, jag och alla tar ansvar”

Även de prioriterade yrkesgrupperna behöver komma fram till labben i den ansträngda situationen. Det vill säga att man ska exempelvis kunna friskförklara sjukvårdspersonal – vilket försvåras om trycket på testningssystemet blir oerhört stort:

— Risken är att vi får följdverkningar i övriga samhället, säger Morgan Olofsson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

— Sprid inte smittan vidare! Om vi ska kunna återgå till något som är nära normalt är det viktigt att du, jag och alla tar ansvar, säger Morgan Olofsson.

Även Folkhälsomyndigheten poängterar att det är viktigt att den prioriterade testningen går först – även hos privata aktörer:

— Det är ett fritt land, så vi kan inte förhindra privata aktörer att ha den här typen av testning. Men vi vädjar om att alla aktörer ska se till att den prioriterade testningen går före, hos de som arbetar med testning för regionerna, säger läkaren och epidemiologen Karin Tegmark Wisell hos Folkhälsomyndigheten

Möjlighet till besöksförbud på äldreboenden

På regeringens och folkhälsomyndighetens presskonferens vid 16-tiden på torsdagseftermiddagen meddelades att man beslutat om att åter ge möjligheterna till att införa lokala förbud mot besök på äldreboenden – för att skydda de äldre från den nya vågen av Covid -19-smitta.

— Man ska kunna införa besöksförbud vid behov. Det ska införas där det är nödvändigt, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Stefan Löfven på torsdagens presskonferens. Foto: SVT

Vid förra ”vågen” i pandemikurvan när liknande åtgärder infördes var klimatet varmt, vilket tillät en del lokala möjligheter att besöka sina anhöriga – utomhus.

— Under sommaren var det möjligt att ha säkra besök utomhus. Allt detta blir svårare nu under vintermånaderna, säger socialminister Lena Hallengren (S).

En stor majoritet av de som omkommit under pandemin så här långt är personer som är över 70 år gamla.

Texten uppdateras.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: