Lavinartad spridning av Corona i Göteborg – siffrorna stadsdel för stadsdel ”Negativ utveckling”

Smittspridningen av Coronaviruset ökar lavinartat i Göteborg.
På Hisingen är antalet bekräftat smittade nu nästan dubbelt så många som de var i våras – när pandemin var som värst
.
— Vi är i ett allvarligt läge där alltfler blir svårt sjuka och vi tvingas ställa in en del planerade operationer, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Totalt hade 6 321 människor dött av sjukdomen i Sverige fram till onsdagen 19 november. Regeringen har bland annat utfärdat ett förbud mot allmänna sammankomster om fler än åtta personer i ett försök att hindra smittspridningen.
— Vi ser en snabb och negativ utveckling, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen, till TT.

Mer än fyrdubblats – se din stadsdel här

De senaste veckorna har antalet smittade mer än fyrdubblats i Göteborg. Från att regionen haft 379 sjukdomsfall vecka 42 rapporterades 1 555 fall tre veckor senare.

Vecka 42, 43, 44, 45 samt totalt (längst till höger) uppdelat på stadsdelar i Göteborg. Statistiken är från Smittskyddet Göteborg och skiljer sig i ett par fall från den från Folkhälsomyndigheten, då Smittskyddet inte tar med människor som inte är folkbokförda i regionen.

De dystra siffrorna påverkas troligtvis av att det testas för sjukdomen i en större skala i höst än under våren, men ser likadana ut i samtliga stadsdelar i Göteborg.

I Lundby på Hisingen har antalet fall ökat från 30 vecka 42 till 147 vecka 45. Under samma tidsperiod har fallen ökat från 40 till 122 på norra Hisingen.

— Vi är i ett allvarligt läge där alltfler blir svårt sjuka och vi tvingas ställa in en del planerade operationer. Ju fler patienter som behöver vård desto större blir också belastningen på sjukvårdspersonalen som har det tufft. Nu måste vi alla hjälpas åt och bryta smittläget, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström, i ett pressmeddelande.

FHM: Testa dig inte – om du inte tror att du är sjuk

Provtagningsvolymerna för att se vilka som har Covid-19 har ökat under hösten. Men av de testade är andelen den senaste tiden över 12 procent positiva – vilket är en ökning jämfört med tidigare i år. Samtidigt är antalet laboratorium där man kan undersöka testerna begränsat, vilket skapar ett tak på vad Sverige kan klara av per vecka:

— Testkapaciteten är ansträngd i flera regioner. Vi har en omfattande kapacitet som är i paritet med den i flera andra Europeiska länder. I väntan på provtagningen är det viktigt att tänka på sitt beteende, att tänka på att man kan vara smittad och inte gå nära andra individer eller gå till arbetet om man tror att man är smittad, säger läkaren och epidemologen Karin Tegmark Wisell hos Folkhälsomyndigheten på torsdagens Covid -19-presskonferens.

Karin Tegmark Wisell. Foto: SVT

Nu uppmanar Folkhälsomyndigheten svenskarna att inte söka hjälp – om man bara vill få bekräftat att man är frisk:

— Andra som vill testa sig för att se om de är negativa uppmanas att inte att testa sig, säger Karin Tegmark Wisell.

LÄS MER: Folkhälsomyndigheten: Testa dig inte – om du inte tror att du är sjuk

Värre än i våras?

Tisdagen 17 november 2020: 61 nya dödsfall inrapporterade i Sverige.
Onsdagen 18 november 2020: 96 nya dödsfall inrapporterade i Sverige.
Torsdagen 19 november 2020: 19 nya dödsfall inrapporterade i Sverige.

De senaste dagarnas siffror över antal inrapporterade dödsfall kan jämföras med att 115 personer inrapporterades ha dött i sjukdomen under vårens ”topp” av smittokurvan, under de två värsta dagarna (8 april och 15 april) av pandemin.

Det ska sättas i relation till att Folkhälsomyndigheten tror att vi är i början – snarare än toppen av den ökande ”kurva” för andra vågen av pandemin, som vi gått in i nu.

Detta innebär inte att dödsfallen skett den dagen, utan förts till statistiken den dagen, personerna har oftast avlidit under flera olika dagar i anslutning till dagen då de rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Först en tid i efterhand – när eftersläpande rapportering tillförts statistiken – kan man se exakt hur många människor som omkommit som resultat av pandemin en viss enskild dag.

Trenden pekar på att det inte enbart är ökad testning som nu orsakar de höga siffrorna av antal bekräftat smittade i Covid -19 (Corona), utan även en ökad smittspridning i samhället.

Folkhälsomyndighetens statistik för hela Sverige onsdagen 19 november 2020.

När pandemin var som värst i våras, rapporterade Västra Götalandsregionen in 2 443 bekräftade sjukdomsfall under vecka 24. Det kan jämföras med 4 070 fall, enligt de senaste siffrorna som rapporterades in för vecka 45. Nu testas fler personer än i våras – men dödssiffrorna nationellt vittnar om att pandemins andra fas kan bli svår, om inte åtgärderna fungerar.

”Nu behövs krafttag”

I våras, vecka 24, rapporterade Lundby in 108 fall – nästan 40 färre än nu. Och Västra Hisingen 82 mot dagens 102.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland, säger att det är dags att alla nu tar sitt ansvar:

— Vi måste alla fortsätta att undvika kontakter med andra utöver dem vi bor med. Nu behövs krafttag, var och en måste ta sitt ansvar om vi ska få bukt med smittspridningen. Jag har sagt det förut och jag kommer att säga det igen – stanna hemma, undvik möten och all trängsel i inomhusmiljöer. För att minska smittan måste vi alla följa de skärpta allmänna råden.

Här nedanför finns statistik för Hisingen från de senaste fyra veckorna. Under torsdagen 19 november presenteras färsk statistik för vecka 46.

Texten uppdateras.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se


Markus Hankins
markus@helahisingen.se

FAKTA – STADSDELAR I GÖTEBORG
VECKA 45

Statistiken är inhämtad från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras oftare och skiljer sig därför något från statistiken från Smittskydd Göteborg (se bilden i artikeln).
Antal sjukdomsfall avser antalet nya sjukdomsfall som rapporterats in till stadsdelen den veckan, medan sjukdomsfall totalt är det totala antal fall som finns i stadsdelen.

Göteborg Lundby

Antal sjukdomsfall den veckan/10 000 invånare28
Antal sjukdomsfall den veckan157
Sjukdomsfall totalt i stadsdelen/10 000 invånare211
Sjukdomsfall totalt i stadsdelen1162

Göteborg Norra Hisingen

Sjukdomsfall/10000 invånare24
Sjukdomsfall127
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare206
Sjukdomsfall totalt1070

Göteborg Västra Hisingen

Sjukdomsfall/10000 invånare18
Sjukdomsfall102
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare173
Sjukdomsfall totalt989

VECKA 44

Göteborg Lundby

Sjukdomsfall/10000 invånare17
Sjukdomsfall93
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare182
Sjukdomsfall totalt1005

Göteborg Norra Hisingen

Sjukdomsfall/10000 invånare19
Sjukdomsfall99
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare182
Sjukdomsfall totalt943

Göteborg Västra Hisingen

Sjukdomsfall/10000 invånare19
Sjukdomsfall107
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare155
Sjukdomsfall totalt887

VECKA 43

Göteborg Lundby

Sjukdomsfall/10000 invånare11
Sjukdomsfall59
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare166
Sjukdomsfall totalt912

Göteborg Norra Hisingen

Sjukdomsfall/10000 invånare9
Sjukdomsfall45
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare163
Sjukdomsfall totalt844

Göteborg Västra Hisingen

Sjukdomsfall/10000 invånare12
Sjukdomsfall66
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare136
Sjukdomsfall totalt780

VECKA 42

Göteborg Lundby

Sjukdomsfall/10000 invånare5
Sjukdomsfall28
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare155
Sjukdomsfall totalt853

Göteborg Norra Hisingen

Sjukdomsfall/10000 invånare8
Sjukdomsfall41
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare154
Sjukdomsfall totalt799

Göteborg Västra Hisingen

Sjukdomsfall/10000 invånare5
Sjukdomsfall26
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare125
Sjukdomsfall totalt714

VECKA 41

Göteborg Lundby

Sjukdomsfall/10000 invånare5
Sjukdomsfall26
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare150
Sjukdomsfall totalt825

Göteborg Norra Hisingen

Sjukdomsfall/10000 invånare5
Sjukdomsfall25
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare146
Sjukdomsfall totalt758

Göteborg Västra Hisingen

Sjukdomsfall/10000 invånare6
Sjukdomsfall35
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare120
Sjukdomsfall totalt688

VÅREN – VECKA 24

Göteborg Lundby – vecka 24
Den vecka i våras då Lundby rapporterade flest antal sjukdomsfall.

Sjukdomsfall/10000 invånare20
Sjukdomsfall108
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare77
Sjukdomsfall totalt426

Göteborg Västra Hisingen – vecka 24
Den vecka i våras då Västra Hisingen rapporterade flest antal sjukdomsfall.

Sjukdomsfall/10000 invånare14
Sjukdomsfall82
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare55
Sjukdomsfall totalt312

VÅREN – VECKA 25

Göteborg Norra Hisingen – vecka 25
Den vecka i våras då Norra Hisingen rapporterade flest antal sjukdomsfall.

Sjukdomsfall/10000 invånare19
Sjukdomsfall96
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare79
Sjukdomsfall totalt409

LÄS MER: