Så ska nya citybusslinjer på Hisingen med ”BRT” minska restiden med 25%

Litteraturgatan i Hisings Backa ska bli stadsgata. Foto: Okidoki! Arkitekter

Den stora ombyggnad av vägarna genom Hisings Backa ska leda till en BRT, bus rapid transit. Syftet är att effektivisera kollektivtrafiken mellan den stora stadsdelen och centrala Göteborg. Om det blir som planerat ska en bussresa från Selma Lagerlöfs torg till Backaplan få minskad restid med upp till 25 procent.

De senaste fyra åren har Göteborgs stad, tillsammans med Mölndal och Partille, genomfört satsningen ”Målbild Koll 2035” som går ut på att anpassa kollektivtrafiken i takt med folkökningen. År 2035 beräknas fler än 800 000 invånare bo i storstadsområdet vilket medför behov av att attrahera och ta hand om betydligt fler resenärer omkring Göteborg. Mellan mars 2020– ars 2021 ansvarade Swecos konsulter för en genomförandestudie för en av de blivande Citybusslinjerna på Hisingen i Göteborg, skriver man i ett pressmeddelande.

I och med satsningen Målbild Koll 2035 planeras en rad olika infrastrukturella förändringar för att effektivisera Göteborgs kollektivtrafik. Däribland en citybusslinje längs Backastråket på Hisingen i Göteborg, vilket innebär en effektiv pendeltrafik till och från Göteborgs centrala delar. HelaHisingen.se berättade om hur arbetet att bygga om Litteraturgatan genom Hisings Backa inleddes i höstas, där bussfilen – som senare även ska kunna husera spårvagnar – är en viktig del av ombyggnaden som fortsatt under våren/sommaren 2021.

Först till sena hösten 2021 är arbetet med den första etappen klart. Men för att hela projektet ska stå färdigt räknar Trafikkontoret med att det kommer behövas ombyggnad av olika slag i området ända fram till 2023. Projektet innebär att elbussar framöver kommer att trafikera sträckan på egen körbana, en så kallad BRT, bus rapid transit, vilket minskar restiden med upp till 25 procent.

Sweco fick i uppdrag att ta fram en genomförandestudie med förslag på hur gatorna bör byggas om med separerad körbana för kollektivtrafiken, hur sträckan kan förberedas för spårvagnstrafik och en lösning för att möjliggöra elladdning i tillräcklig omfattning och med passande placering.

Nya citybusslinjen ska stå klar till 2025

Genomförandestudier är något som Trafikkontoret i Göteborg införde för att få bättre styrning på stora och komplexa projekt. Det innebär att i ett tidigt skede genomföra en utredning för att få större kontroll på olika aspekter, såsom ekonomin i projektet. Totalt runt 80 av Swecos konsulter med vitt olika kompetenser medverkade, och samarbetade, under projektets gång.

LÄS MER: Så påverkas trafiken i Hisings Backa under ombyggnaden

I slutet av maj tog Göteborg Stads trafiknämnd beslutet att gå vidare med ärendet, vilket innebär att studien under hösten kommer gå vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige, skriver Sweco.

I pressmeddelandet berättar Sweco att man även tagit höjd för vikten av att bevara de skyddsvärda träden i området:

”Genom att i största möjliga mån låta bli att påverka den befintliga floran främjas den biologiska mångfalden, då arter lever kvar i sin etablerade miljö. I de fall som växtligheten behöver ersättas är Swecos rekommendation att den nya planteringen ska vara av samma arter. Så få träd som möjligt ska avverkas utan istället flyttas till en annan plats där de kan fortsätta frodas. Grönområden är även viktiga för att ge en plats sin egen visuella identitet och skapar en attraktiv plats att leva och bo, även det en viktig aspekt för projektet.”

Den nya Citybusslinjen planeras stå klar till 2025.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: