Renat bajsvatten ska användas till Volvos fabrik i Torslanda

Göteborgarnas renade avsloppsvatten ska nu användas till den batterifabrik som Volvo planerar i Torslanda. Planen är att det ska användas i tillverkningsprocessen.
— I normala fall släpps det ut i havet, nu har vi hittat ett nytt användningsområde, säger Erik Andersson, projektledare på Gryaab, till tidningen Vårt Göteborg.

Sedan tidigare är det bestämt att Volvo Cars tillsammans med företaget Northvolt ska bygga en batterifabrik i Torslanda. Området som ska inrama fabriken har en yta på 112 hektar mark, motsvarande 224 fotbollsplaner. Den planerade batterifabriken kommer ha potential att producera upp till 50 Gigawatt timmar (GWh) om året, vilket skulle innebära batterier för en halv miljon bilar per år.

Men tillverkningen kräver stora mängder kyla – något som Göteborg energi, Gryaab samt Kretslopp och vatten arbetat för att lösa.

På det gröna området, som innefattar 112 hektar mark, planerar Volvo sin batterifabrik. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Använder tekniskt vatten som tidigare slängdes ut i havet

Nu har man kommit på en lösning – att använda renat avloppsvatten, det vill säga tekniskt vatten, som kyla i tillverkningsprocessen:

— Tekniskt vatten är det renaste vattnet som vi har som i normala fall går till värmepumparna på Ryaverket. Där tas överskottsvärmen omhand och går ut i fjärrvärmenätet. Vattnet skickas sedan ut i havet, säger Erik Andersson, projektledare på Gryaab, till tidningen Vårt Göteborg.

Bolaget Gryaab driver verksamheten på reningsverket Ryaverket. Här renas 800 000 personers avloppsvatten. Men i stället för att skicka ut det renade avloppsvattnet i havet kommer nu en del av det att skickas till batterifabriken genom en ledning.

— Den tidsplanen vi fått till oss från början och som vi jobbar utifrån är att vi ska börja leverera tekniskt vatten till batterifabriken i september 2024, säger Marie-Christine Karlsson, projektledare på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad, till Vårt Göteborg.

Det här är batterierna som ska tillverkas I den nya fabriken, med byggstart 2023. Foto: Volvo Cars.

Tekniskt vatten används redan till dricksvatten – ledningen ska bli sex kilometer lång

Ledningen kommer att byggas av Kretslopp och vatten och förväntas bli sex kilometer lång. Det här nya användningsområdet för det tekniska vattnet är unikt för Sverige.

— Tekniskt vatten används på ställen i världen där man inte har så god tillgång till vatten som vi har i Sverige. Det här öppnar upp för andra användningsområden. Göteborgs egna avloppsledningar spolas och rensas till exempel med dricksvatten i dag, säger Marie-Christine Karlsson, till Vårt Göteborg.

Volvos batterifabrik i Torslanda beräknas kunna vara i drift 2025. Tanken är att den kommer att skapa 3 000 nya jobbtillfällen i området.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: