Gata för gata – Här får flest parkeringsböter på Hisingen

En gul lapp på vindrutan kan bli dyr. I Göteborg är det i centrum som flest får parkeringsböter men på Hisingen är det Exportgatan som lappas mest.
— Den främsta orsaken till felparkering är att man inte har erlagt avgift eller står längre tid än tillåtet, säger Carina Abrahamsson, chef för enheten parkering på Trafikkontoret.

Om du som bilist parkerar fel kan det kosta allt från 600 till 1 100 kronor. Den så kallade felparkeringsavgiften får man om man antingen bryter mot bestämmelser i trafikförordningen eller mot lokala föreskrifter. Det kan vara att man till exempel stannat eller parkerat för nära ett övergångsställe.

Utöver det finns så kallade kontrollavgifter som innebär att man som bilist antingen brutit mot förbud mot parkering eller de villkor för parkeringen som bestämts av markägaren. Viss mark kan vara statlig eller kommunal, men det finns även privatägd mark. Sammanlagt finns flera olika parkeringsbolag att betala till.

Grönsakstorget inom Vallgraven är värst – Exportgatan i topp på Hisingen

Siffrorna över antalet parkeringsböter i Göteborg kommer från Trafikkontoret. Utöver det redovisar Göteborgs Stads Parkering, som är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad, vilka områden där flest bilister får så kallade kontrollavgifter. Det är uppdelat på vem som äger parkeringarna som de driver och förvaltar.

Nedanför redovisas Trafikkontoret specifika siffror för de gator i staden som flest får böter. Högst upp på den listan i hela Göteborg är Grönsakstorget, Kungstorget och Basargatan inom Vallgraven i centrala staden. På Grönsakstorget utfärdades 1 925 parkeringsböter förra året.

På Hisingen är det Exportgatan, med 497 böter, som ligger högst på listan. Därefter kommer Långängen vid Backaplan med 371 stycken och Monsungatan i Västra Eriksberg med 336.

”Kontrollera vägmärken och be om hjälp”

Herkulesgatan i Lundby och Gamla Björlandavägen kommer kort därefter.

— Den främsta orsaken till felparkering är att man inte har erlagt avgift eller står längre tid än tillåtet, säger Carina Abrahamsson, chef för enheten parkering på Trafikkontoret.

Om det till exempel ligger en stor fotbollsplan bredvid, som vid Norumshöjd, blir det många besökare i rörelse vilket ökar sannolikheten för att någon parkerar fel. Dessutom så när man parkerar vid ett evenemang eller ett bad så är det lätt hänt att man har betalat parkering för lite kortare tid än man sedan blir sittande vid matchen eller på badhuset.

Vad kan man göra som bilist för att slippa få böter?

— Kontrollera vägmärken och be gärna en parkeringsvakt om råd när möjlighet finns.

Här nedanför kan du se de respektive listorna över vilka gator som flest parkerar fel på samt vilka områden.

TOPPLISTAN: GATORNA DÄR FLEST FÅR PARKERINGSBÖTER PÅ HISINGEN

Exportgatan 497 stycken

Långängen 371 stycken

Monsungatan 336 stycken

Herkulesgatan 287 stycken

Gamla Björlandavägen 262 stycken

Rambergsvägen 247 stycken

Fjärdingsgatan 242 stycken

Virvelvindsgatan 242 stycken

Hisingsgatan 237 stycken

Gunnestorpsvägen 190 stycken

Brämaregatan 181 stycken

Gamla Tuvevägen 179 stycken

Vågmästareplatsen 156 stycken

Madängsgatan 131 stycken

Väderkvarnsgatan 119 stycken

Litteraturgatan 116 stycken

Lammelyckan 115 stycken

KÄLLA: Trafikkontoret. Siffror för 2021.

OMRÅDEN DÄR FLEST FÅR KONTROLLAVGIFTER AV GÖTEBORG STADS PARKERING PÅ HISINGEN

Norumshöjd                                          243 kontrollavgifter

Hjalmar Bergmans gata                       141 kontrollavgifter         

Baron Roger Gata                                    121 kontrollavgifter

Friskväderstorget                                    107 kontrollavgifter

Långströmsgatan                                     103 kontrollavgifter

Väderilsgatan                                            81 kontrollavgifter

Markurellgatan                                        77 kontrollavgifter

Klimatgatan                                               70 kontrollavgifter

KÄLLA: Göteborg Stads parkering. Siffror för 2021.

FELPARKERINGSAVGIFTER

  • 600 kronor om avgift inte är betald eller tillåten parkeringstid överskridits
  • 850 kronor om bilen ställts där det är förbud att parkera
  • 1100 kronor om det råder förbud att stanna och parkera på platsen
  • 1100 kronor vid allvarliga felparkeringar, till exempel plats för rörelsehindrade

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: