Här är nya figurerna som sprids på Hisingen – ”Ska vara en orolig kompis”

Flera olika konstverk ska placeras ut på olika håll i Hisings Backa den närmaste tiden. Max Ockborn är konstnären bakom två av dem.
— Skulpturerna är porträtt av personer som jag sett eller mött, ibland flera i en, säger han.

I takt med att området byggs ut och utvecklas ska offentliga konstverk placeras ut i Hisings Backa. Och nu är två av dem, ”En krävande kompis” och ”En orolig kompis” utplacerade. De är gjutna i aluminium och konstruerade efter förlagor som skapats av upphittat och återbrukat material. Bland annat av träbitar, skruvar och muttrar, rester av gamla möbler, ekollon samt kottar.

— Skulpturerna är porträtt av personer som jag sett eller mött, ibland flera i en. Jag hoppas att kompisarna kan umgås med de människor som använder torget och hålla dem sällskap, och att de som bor i området kan känna att skulpturerna vakar lite över dem, säger konstnären Max Ockborn i ett pressmeddelande.

En krävande kompis av Max Ockborn ska ställas i området kring Selma Stad den närmaste tiden. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

Många nya offentliga konstverk i området närmaste tiden

De nya skulpturerna står mitt på Selma Lagerlöfs torg och blir de första av flera som kommer placeras ut i Selma Stad. Även det runda Jubileumshuset på Selma Lagerlöfs torg, som är Familjebostäders bidrag till Göteborgs 400-årsjubileum, ska få ett spännande verk framöver. Och ävven Nils Holgerssons plats kommer vara med där konsten ska få en mer permanent karaktär och förhålla sig till temat ”berättande”.

— Konsten i våra gemensamma rum är en viktig beståndsdel i ett demokratiskt samhälle. Den kan vara en slags mötesplats där olika tankar, känslor och erfarenhet möter andras perspektiv. Tack vare enprocentregeln får vi många nya offentliga konstverk i områden där det byggs mycket, säger Frida Klingberg, processledare på Göteborg Konst, kulturförvaltningen, i ett pressmeddelande.

I området kring Litteraturgatan, som just nu genomgår en stor omvandling, ska en stor konstgestaltning placeras som ska sprida ut sig i flera delar längs stråket.

En orolig kompis är det andra konstverkerket som ska placeras ut. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

FAKTA: Nya konstverk och konstgestaltningar, Selma Stad med omnejd

  • Selma Lagerlöfs torg: En krävande kompis och En orolig kompis, Max Ockborn, 2022. Uppdragsgivare: Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltning, Framtiden byggutveckling och Riksbyggen.
  • Jubileumshuset: konstverk, klart 2023. Uppdragsgivare: Familjebostäder.
  • Nils Holgerssons plats: permanent konstgestaltning, klar 2024. Uppdragsgivare: Familjebostäder.
  • Litteraturgatan: permanent konstgestaltning i flera delar, klar 2025. Uppdragsgivare: Bostads AB Poseidon.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: