Här ska Selmas nya torg expandera – *Gräsytor *Picknick-platser *Sittmurar

Nu börjar slutspurten på bygget av den södra delen av Selma Lagerlöfs parkstråk i Hisings Backa. Här ska det finnas ytor för piknick och uteaktiviteter.
— Det blir en entré mot Kyrkåsberget med perennplantering, mer grönska i form av fyra nya träd och blommande buskar, gräsytor för spel, lek och picknick samt olika typer av sittplatser, säger projektledaren Johan Blomqvist på park- och naturförvaltningen.

Det första som ska göras på platsen är att förorenade massor ska tas bort. Därefter kommer man börja bygget av den delen som ska bli en park – något som kommer att vara inhägnat under projektet.

Sedan tidigare är både entrén vid Backadalen färdigställd, den lugna ”plazan” med scen och vattenspel samt lekplatsen. Den sistnämnde har både ett klättertorn med raketform samt en sju meter lång rutschkana och stod färdig redan i juni 2020.

— Anledning till att vi har fått vänta med att bygga den här delen är att platsen har använts som anläggningsyta av andra byggaktörer i Selma stad, säger projektledaren Johan Blomqvist på park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Den här delen av det som ska bli Selma Stad är redan utbyggd. Foto: HelaHisingen.se.
Ett klättertorn med raketform och en sju meter lång rutschkana finns på plats i lekplatsen i Selma Lagerlöfs parkstråk. Foto: Göteborgs stad.

LÄS MER: Planen för största utbyggnaden av Hisings Backa på decennier: *Idrottshall *Dussintal nya kvarter

Bygger sittmurar i tegel för att knyta ihop parkstråket

För att den nya delen, som är den södra delen av parkstråket, ska knytas ihop med övriga delar i Selma stad har sittmurar byggts i tegel. Nu kommer en liknande sittmur att byggas även i entrén vid Kyrkåsberget.

— Det blir en entré mot Kyrkåsberget med perennplantering, mer grönska i form av fyra nya träd och blommande buskar, gräsytor för spel, lek och picknick samt olika typer av sittplatser, berättar Johan Blomqvist.

Däremot har tanken på ett utegym som fanns med i de ursprungliga planerna skrotats. Anledningen är att man tror att det skulle kunna medföra störande ljud för de bostäder som ligger i närheten.

— Tanken är att vi ska kunna öppna Kyrkåsbergets parkdel sent i höst. Då har vi återskapat förbindelsen mellan Kyrkåsbergets stora rekreationsområde och är klara med den södra delen av parkstråket, säger Johan Blomqvist.

Här har nu den nya utbyggnaden dragit igång. Foto: HelaHisingen.se.

Hela området kring Selma Lagerlöfs torg genomgår sedan flera år den största förändringen sedan 1971. Tanken är att Göteborgs stad tillsammans med ett antal aktörer ska anlägga 1 700 nya bostäder, ett parkstråk samt ett handelshus.

I projektet Selma Stad, området omkring Selma Lagerlöfs torg i Hisings Backa, bygger Familjebostäder hyresrätter inom allmännyttan tillsammans med aktörer som BoTrygg, Riksbyggen och Egnahemsbolaget. Tanken är att Selma stad ska bli som en “Välkomnande och trygg stadsdel. Till en plats med framtidstro och kontinuitet från historia till nutid”, skriver Göteborgs stad på hemsidan.

Selma Lagerlöfs torg i Backa. Foto: HelaHisingen.se.
Den röda linjen markerar området där den sista delen av Selma Lagerlöfs parkstråk ska byggas vid Kyrkåsbergets fot. Foto: Göteborgs stad.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: