Här ”sprängs” bussen av krocken med tåget på Hisingen – nu agerar staden

Den dramatiska filmen visade hur en av Västtrafiks pendeltåg körde rakt in i en linjebuss på Hisingen. Effekten av den brutala kollisionen mellan Sankt Jörgen Park och Lillhagen blev en stor snackis – trots att få personer skadade sig. Nu agerar Göteborgs stads Trafikkontoret och Trafikverket för att göra korsningen säkrare.

Korsning vid Lillhagen byggs om för att öka säkerheten efter den dramatiska olyckan som inträffade i början av mars 2021. Då fastnade en av Västtrafiks linjebussar mellan tågbommarna i höjd med Lillhagen samtidigt som pendeltåget mot Bohuslän körde förbi – och olyckan gick inte att undvika.

I en dramatisk film fångades olyckan där bussen ”sprängs” i bitar av den våldsamma kollisionen.

Busschauffören hade lämnat bussen – som av okänd anledning stannade på tågspåret – redan innan kollisionen. Ombord på tåget, som även spårade ur efter den våldsamma kraschen, fanns 57 passagerare och åtta personer i personalen, rapporterade GP efter olyckan. Tre personer på tåget skadades lindrigt och sökte på egen hand vård på vårdcentral efter olyckan, enligt tidningen.

Dramatisk film av den våldsamma kraschen

Video: Freddy Persson / You Tube

Nu agerar Göteborgs stad och Trafikverket med ett flertal ombyggnader för att öka säkerheten i korsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen där tågen på Bohusbanan passerar. Planeringen av åtgärderna har skyndats på efter den svåra olyckan i mars, skriver Trafikkontoret i ett pressmeddelande.

— Vi på trafikkontoret har tillsammans med Trafikverket, som ansvarar för järnvägen, under våren planerat ombyggnader på både kortare och längre sikt. De mindre görs nu denna sommar och arbetet börjar i midsommarveckan. De större åtgärderna görs om två år, alltså under 2023, säger Hanna Lundborg, trafikreglerare på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Korsningen där olyckan inträffade, Finlandsvägen/Lillhagsvägen, ligger ungefär tre kilometer norr om där Hisingens nya pendeltågsstation skall byggas, i västra delen av Hisings Backa, i höjd med Sankt Jörgens golfklubb.

Här är åtgärderna som genomförs

I sommar görs följande förändringar, med början under midsommarveckan, enligt Trafikkontoret:

1. Väjningsförhållandena i korsningen kommer att förändras så att det blir en svängande huvudled från Finlandsvägen och norrut på Lillhagsvägen. De som kör på Lillhagsvägen i båda riktningar behöver alltså väja för dem som kör från Finlandsvägen och svänger norrut på Lillhagsvägen. Denna lösning minskar risken att fordon blir stående på järnvägsspåret.

2. För att säkerställa att de fordon som har väjningsplikt håller låg hastighet byggs vägbulor på Lillhagsvägen i båda riktningar.

3. Den norra gång- och cykelpassagen över Lillhagsvägen och järnvägen stängs helt och de som går och cyklar kommer istället att hänvisas till den södra gång- och cykelpassagen.

4. Vid denna gång- och cykelpassage kommer ytterligare en järnvägsbom att sättas upp så att det finns en bom på båda sidorna av spåret. Dessutom kommer en signal att sättas upp som varnar innan ett tåg passerar.

”Framkomligheten för gående och cyklister blir något sämre”

Under 2023 planeras även bland annat detta:
1. Järnvägen kommer att få ytterligare bommar som avgränsar järnvägen för alla trafikanter från alla håll.
2. Hela vägkorsningen kommer att bli signalreglerad.
3. Gång- och cykelpassagen kommer att återgå till en normal bred standard och vara väl avskild från övrig trafik.

— Att alla som går och cyklar nu kommer att hänvisas till en samlad passage över Lillhagsvägen och järnvägen innebär att framkomligheten för gående och cyklister blir något sämre. Samtidigt innebär lösningen att trafiksäkerheten höjs vilket trafikkontoret och Trafikverket prioriterar i väntan på en mer omfattande ombyggnad av korsningen, säger Hanna Lundborg på Trafikkontoret.

SVT Väst rapporterade efter olyckan om felrapporter från Keolis som visade att bussens hade fel som varit kända sedan tidigare och att problemen bara tillfälligt avhjälpts. ”Stora luckan fram felaktig funktion, justerat. Lucklåsen bör bytas, lagat provisoriskt. Brist på personal.”, står det i en rapport från 4 mars.

Både Trafikverket och bussbolaget Keolis utreder olyckan. Trafikkontoret meddelar även att det eventuellt kan komma fler säkerhetsåtgärder än de listade ovan som kan genomföras framöver.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: