Kartan: Det byggs på Hisingens nya strandpromenad •Paviljong •Stränder •Gräsmatta

Nu startar arbetet med strandpromenaden i Färjenäsparken i Eriksberg. Planen är att lägga ny sand och bygga trädäck och bryggor.
— Piren rustar vi upp och förser med sittplatser och belysning. Längs strandlinjen i mittdelen bygger vi en träbrygga med sittplatser, säger projektledare Niclas Bergendahl på park- och naturförvaltningen i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har arbetet med att rusta upp Färjenäsparken i Eriksberg färdigställts. Syftet var att göra parken i sydvästra Lundby till en mötesplats ”för alla åldrar, med lekområden, motionsområde, grönområdet, samvaroytor och evenemangsytor för upp till 25 000 personer”.

Och nu i december påbörjas alltså nästa etapp, att förlänga parken ut i mötet med älven. Det byggs sittplatser, trädäck och bryggor samt sätts upp belysning. Man lägger även ny grönska och markbeläggning.

— Piren rustar vi upp och förser med sittplatser och belysning. Längs strandlinjen i mittdelen bygger vi en träbrygga med sittplatser. Allt för att öka tillgängligheten och möjligheten för alla att komma nära vattnet, säger projektledare Niclas Bergendahl på park- och naturförvaltningen i ett pressmeddelande.

Grönska, tillgänglighet och trygghet i fokus när sista delen av Färjenäsparkens utbyggnad startar i december. Foto: Göteborgs stad.

Vill gynna den biologiska mångfalden – planterar prästkrage och käringtand

Strandpromenaden ligger intill älven mellan Monsungatan och Karl IX:s väg. Här kommer träd och buskar som står i strandlinjen att flyttas för att skapa fri sikt över älven. Vid Monsungatan kommer det att skapas en oval yta som är omgärdad av äng och planteringar som prästkrage, backnejlika och käringtand. Planteringarna ska gynna den biologiska mångfalden.

Samtidigt ska det läggas markbeläggning av stenmjöl på mittendelen. Här kommer det även att tillkomma två ytor med träd och buskar samt ett så kallat sittflak.

— Där det är möjligt använder vi material som vi har i vårt lager. Förutom pålkap har vi till exempel ränndalstenar omkring planteringarna. Av tillgänglighetsskäl får de inte längre användas för att leda bort regnvatten i staden, säger Niclas Bergendahl i pressmeddelandet.

Här är kartan över hur hamnutbyggnaden ska se ut. Vision: Mareld lanskapsarkitekter.

Ska stå klart inför Göteborgs Jubileumsfirande – kommer finnas aktiviteter

De två små stränderna som finns kommer också nu att förses med ny sand. Samtidigt ska gång- och cykelbanan få en rakare väg.

— För ökad trygghet och även tillgänglighet kommer vi också att installera ny och varierad belysning i hela stranddelen, säger Niclas Bergendahl.

Planen är att hela utbyggnaden ska vara klar augusti nästa år – lagom till Göteborgs försenade jubileumsfirande. Då kommer det första stora evenemanget att hållas i parken och flera andra aktiviteter är inplanerade.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: