Kommunens uppmaning: Undvik att köra via Hisingsbron ”Bilister som kör från Hisingen”

Foto: TRAFIK GÖTEBORG/PRESSBILD

Bygget av Västlänken och närliggande infrastruktur går vidare och den senaste tiden har köerna ökat omkring motet vid Centralstationen. Därför uppmanar Göteborgs stad nu trafikanter att undvika Hisingsbron helt och hållet – om man inte ska till en plats precis på andra sidan bron.
— Detta märks särskilt vid av- och påfarterna till E45 och Gullbergstunneln där det har bildats långa köer, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Vid stationsmotet i Centralen-området har köerna ökat i takt med biltrafiken i slutet av sommaren. Trafik Göteborg uppmanar därför bilister att undvika att köra den vägen, eller välja andra vägar om man kan. Rådet gäller särskilt vid rusningstid – för att slippa fastna i bilkö.

När de arbeten som pågår i området, främst omkring Stationsmotet och längs E45 har växt sig allt större under den senaste tiden Har Trafik Göteborgs vägtrafikledning uppmärksammat långa köer.

Köer till och från E45

Centralenområdet, där delar av Södra Sjöfarten är avstängd sedan i våras, är särskilt hårt drabbad:

— Detta märks särskilt vid av- och påfarterna till E45 och Gullbergstunneln där det har bildats långa köer, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

Även trafiken från Hisingsbron mot centrum påverkas då det uppstår köer på bron.

Köerna värst under morgon

Det är främst trafiken under morgonrusningen som berörs, och då särskilt mellan klockan 08:00 och 09:00. Därför skickar Trafik Göteborg följande uppmaning till trafikanter i området i allmänhet och särskilt de som kör från Hisingen:

”För att underlätta trafiksituationen i området är det bra om de trafikanter som kan undviker att köra dessa tider. Man bör också se till att vara ute i god tid. Bilister som kör från Hisingen och inte har en målpunkt i Centralenområdet kan med fördel välja en annan älvförbindelse än Hisingsbron”, skriver de.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: