Renoveringen av Tingstadstunneln försenas – samt då stängs tunneln helt i tre dygn

Tingstadstunneln kommer att vara helt avstängd för trafik mellan den 29 september och 2 oktober. Dessutom är numera prognosen för att bli klar med renoveringen maj 2024, inte oktober 2023 som det var tänkt från början.
—Tingstadstunneln är en gammal tunnel i stort behov av renovering. Det visste vi från början men inte förrän vi påbörjade arbetet har vi efterhand kunnat se hur stort behovet var, säger projektledaren Stefan Frisk.

Det omfattande renoveringsprojektet av Tingstadstunneln har pågått sedan april 2022. Då har ett tunnelrör varit stängt och E6-trafiken har gått dubbelriktad i det motsatta röret med ett körfält öppet i varje riktning. Sammanlagt påverkas ungefär 125 000 fordon per dygn av arbetet – som syftar till att byta merparten av de tekniska installationerna och göra flertalet åtgärder för att minska sårbarheten och miljöpåverkan, samt öka säkerheten och minska konsekvensen vid olyckor.

Tidigare var beskedet att arbetet beräknades vara klart tidigast i oktober i år, 2023, men numera har Trafikverket satt slutdatum för renoveringsarbetet i Tingstadstunneln till den 6 maj 2024. Halvvägs in i renoveringen insåg man att arbetet gick klart långsammare än beräknat, så man började skjuta på slutdatumet.

I mars var Trafik Göteborg dock hyfsat optimistiska till hur trafikanterna hade anpassat sig och hittat andra vägar:
— Om vi tittar generellt så har trafiken genom Tingstadstunneln fungerat bättre än förväntat och det har även de nya resvägarna. Men självklart har begränsningen genom tunneln lett till längre restider, framförallt klockan 7-9 och 15-17 på vardagar. Dessutom kan vi se att eftermiddagarna överlag är värre än på morgonen, sa Robin Holmér, analytiker på Trafik Göteborg då.

Men som HelaHisingen.se berättade nyligen har trafiktillströmningen efter sommarens lugnare semesterperiod inneburit nya köer i centralen-området, något som påverkat trafiken så kraftigt att Trafik Göteborg i stället uppmanat trafikanter från Hisingen att välja andra vägar än Hisingsbron för att ta sig över älven, särskilt under rusningstrafik.

I somras när Trafikverket insåg att det skulle ta längre tid än tänkt att renovera Tingstadstunneln konstaterade deras projektledare att behovet av renovering visat sig vara större än man trott på förhand:
—Tingstadstunneln är en gammal tunnel i stort behov av renovering. Det visste vi från början men inte förrän vi påbörjade arbetet har vi efterhand kunnat se hur stort behovet var. Det har tillkommit arbeten som vi inte kunde förutse från början. Redan tidigt i renoveringsarbetet upptäckte vi att tunneln var i sämre skick än väntat, sa projektledare Stefan Frisk i ett pressmeddelande då.

— Vi har totalrenoverat det ena tunnelröret. Våra entreprenörer har gjutit, fräst och asfalterat. En stor del av betongen och stålet har bytts ut och tekniken uppdaterats. Belysning är utbytt, kaklet är nytt och har en modernare look som passar den föryngrade tunneln. Säkerheten förbättras tack vare ett nytt brandskydd och förstärkt trafikövervakning.  

Gata stängs i sex dygn – tunneln i tre

Lägesrapporten från Trafikverket i nu är följande: Gullbergs strandgata kommer att stängas i sex dygn under september och oktober, samt hela genomfarten i Tingstadstunneln med all trafik kommer stängas i tre dygn.

Tingstadstunneln är alltså helt avstängd 29 september till 2 oktober.

Trafikverket förklarar på sin hemsida: ”Närmast ska vi installera ett slags gummibälg för att säkerställa så att inget älvvatten rinner in i tunneln. Bälgen utgör en tätning mellan tunnelsegmentet och tråget. Tätningen ligger över de rörelsefogar som krävs för att ta upp de rörelser som tunneln har genom temperaturvariationer då tunneln krymper vid kyla och utvidgas varma dagar.

Samtidigt som detta arbete utförs ska också en fjärrvärmebrygga på plats över tråget och så ska vi montera stålarrangemanget vid tunnelns entréer. För att kunna lyfta konstruktionerna på plats monteras en byggkran på Gullbergsstrandgata. Samtidigt som kranen sätts på plats stänger vi Gullbergsstrandgata.”

Detta sker alltså mellan fredagen den 15 september kl 22.00 till måndagen 18 september kl 05.00 samt fredagen 29 september kl 05.00 till måndagen den 2 oktober kl 05.00. Vid det första tillfället kan gångtrafikanter och cyklar passera, men inte den andra helgen då lyften sker. Då får all trafik på grund av säkerhetsskäl ledas om via Slakthusgatan.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: