P-förbud och specialparkering införs för elsparkcyklar – men Hisingen får vänta

Stadsmiljönämnden beslutade med stor majoritet på torsdagen att det införs p-förbud och särskilda p-platser för elsparkcyklarna i Göteborg. Från 1 oktober införs lagen om parkeringsförbud på gång- och cykelbanor samt gångfartsområden inom Vallgraven samt Drottningtorget. Men Hisingen får vänta på ett liknande förbud.

Tanken är att förbudet ska utökas till samtliga områden i Göteborg med tiden, men först måste Göteborgs stad få tillräckligt med parkeringsplatser på plats för elsparkcyklarna. Annars befarar man att det blir en konkurrenssituation där vanliga cyklar i stället inte kommer få plats vid cykelparkeringarna, något som man vill undvika.

I innerstaden kommer det att finnas särskilda p-ytor för elsparkcyklar och annan mikromobilitet, exempelvis framtida elcyklar. Cirka 80 parkeringsplatser planeras byggas ut. Dessa kommer lokaliseras framför allt i de viktiga stråken och platserna som finns i området; Östra hamngatan, Västra hamngatan, Kungsgatan, Ekelundsgatan, Esperantoplatsen, Stenpiren, Grönsakstorget, Kungstorget, Kungsportsplatsen, Drottningtorget, skriver den rödgröna politiska majoriteten i ett pressmeddelande.

— Nu har vi rödgröna tagit tag i elsparkcykelfrågan. Det ska vara enkelt och säkert att ta sig fram i stan. Det kräver att elsparkcyklarna inte hindrar gångtrafikanter, andra cyklister och personer med rörelsehinder från att ta sig fram. Det säger Joakim Larsson (MP), ordförande för stadsmiljönämnden.

Elsparkcyklar som blockerar gator på Hisingen. Foto: LÄSARBILD/JANNE HÄMÄLÄINEN/IDA MARIESDOTTER

”Vi behöver hitta bästa lämpliga p-plats för elsparkcyklarna”

Särskilda p-platser för elsparkcyklarna utökas successivt tills de omfattar hela staden. Det finns idag inte tillräckligt med cykelparkeringar överallt och då behövs det tid för att hinna bygga ut, menar Göteborgs stad.

— Vi behöver hitta bästa lämpliga p-plats för elsparkcyklarna. Så att de inte är i vägen men samtidigt är lättillgängliga för resenärerna och ett alternativ till att transportera sig i stan för de som vill. Elsparkcyklar kan till exempel avlasta kollektivtrafiken. Det säger Joakim Larsson (MP), ordförande för stadsmiljönämnden i pressmeddelandet.

Stadsmiljönämnden beslutade också att förvaltningen ska ta fram nya avgifter för flyttning av elsparkcyklar som står fel. Avgiften ska vara tillräcklig för att kompensera för de ökade kostnader som förvaltningen beräknas få för att utföra arbetet.

Exakt när p-förbudet och de särskilda elsparkcykel-parkeringarna kommer att utökas till Hisingen är ännu oklart.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: