Listan: Åtgärderna för att stoppa gängen på Hisingen

Daniel Johnsson, kommunpolis på Hisingen, berättar om nya medborgarlöftet till invånarna i Biskopsgården.

Polisens plan för att stoppa de kriminella gängens nyrekrytering är patrullerande torgvärdar, aktivera ungdomarna under lov och praktikanställa. Tillsammans med Willys, Göteborgs fotbollsförbund och flera andra aktörer berättar de nu om medborgarlöftet till invånarna i Biskopsgården.
— Våra medborgare ska märka av förstärkt kontakt med polis i vardagen, inte bara när det händer något, säger Daniel Johnsson, kommunpolis på Hisingen.

På tisdagen presenterar polisen ett nytt medborgarlöfte till invånarna i Biskopsgården. Sedan tidigare arbetar de tillsammans med socialförvaltningen Hisingen och flera lokala aktörer för att förhindra gängrelaterat våld i offentliga miljöer. Nu ska de fördjupa samarbetet för att komma åt nyrekryteringarna till gäng.

— Den senaste tiden har vi kunnat lagföra och lyfta bort många betydande personer inom gängkriminaliteten i området. Men med detta följer också en nyrekrytering av unga personer till de kriminella grupperna. Därför är det naturligt att det också blir vårt fokus i medborgarlöftet, säger Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef på Hisingen, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Polis på Hisingen: 0,5% av de boende i Biskopsgården är kriminella

Ska anställa ledare för att aktivera de unga under långa lov

Ett stort fokus kommer ligga på unga i riskzon för kriminalitet i främst två områden: Friskväderstorget och Vårväderstorget. Flera lokala aktörer har därför bidragit till åtgärder för ungdomar i området. Göteborgs Fotbollsförbund ska satsa på att få fler unga i aktivitet och på sikt få in dem i föreningslivet. Willys kommer praktikanställa ungdomar som behöver arbetsträning. Och Västra Hisingen Basket ska utbilda och anställa unga ledare i ett mål att aktivera unga under längre skollov.

— Våra medborgare ska märka av förstärkt kontakt med polis i vardagen, inte bara när det händer något. Vi fokuserar nu arbetet tillsammans med socialförvaltningen och riktar in oss på just Biskopsgården och de lokalt starkt förankrade aktörerna i stadsdelen, säger kommunpolisen Daniel Johnsson i ett pressmeddelande.

Nedanför kan du se hela listan på vad varje lokal aktör ska bidra med.

FAKTA: Aktiviteter i medborgarlöftet

 1. PAR − samverkan mellan polis, ambulans och räddningstjänst möjliggör att elever i årskurs 8 i Biskopsgården får träffa polis, ambulans och räddningstjänst under en halvdag. Även Västtrafik medverkar genom att transportera ungdomarna till och från platsen.
 2. Fortsatt arbete riktat mot unga i riskzon för kriminalitet: Resursenheten Unga fortsätter sitt arbete med att förebygga och förhindra nyrekrytering av barn och unga till kriminella grupperingar.
 3. Bostadsbolaget öppnar servicekontor på Friskväderstorget och ökar lokal närvaro i utemiljöer, exempelvis under helger.
 4. Västra Hisingen Basket utbildar och anställer unga ledare för att aktivera unga under årets alla längre lov.
 5. Göteborgs Fotbollsförbund satsar på att få fler ungdomar i rörelse och att komma in i föreningslivet, med projektet Reboot – Fotball for jobs. 

Fakta: Polisen

FAKTA: Trygg i Hisingen

Polisen och socialförvaltningen Hisingen arrangerar tillsammans med lokala aktörer i Biskopsgården två tillfällen där medborgare har möjlighet att ställa frågor och prata om aktiviteterna i medborgarlöftet:

 • Onsdag 13 oktober 16.00-18.00 på Friskväderstorget
 • Onsdag 20 oktober 16.00-18.00 på Vårväderstorget

LISTAN: Detta gör de lokala aktörerna

Göteborgs Fotbollförbund

Med Reboot – Football for jobs vill Göteborgs Fotbollförbund få er ungdomar i rörelse och på sikt komma in i föreningslivet. I aktiviteterna kommer lokalt förankrade föreningar att medverka.

Biblioteksvännerna i Biskopsgården

Arrangerar folkhälsofrukostar första onsdagen i månaden i Sjumilahallens café. Öppet för alla som bor och verkar i Biskopsgården. För ökat informationsutbyte, kontakt och samarbete mellan boende, föreningar och andra aktörer i stadsdelen.

Bostadsbolaget

 1. Utökar bemanning och öppnar servicekontor på Friskväderstorget och ökar lokal närvaro i utemiljöer, exempelvis under helger.
 2. Anställer en utvecklingsledare som ansvarar för frågor kring trygghet och brottsförebyggande arbete.
 3. Startar ett jobbskapande-program för att öka invånarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Västra Hisingen Basket

 1. Utbildar och anställer unga ledare för att aktivera unga under årets alla längre skollov.
 2. Arrangerar utomhusevent för att öka social interaktion över generationsgränser på publika platser.
 3. Utbildar ledare och spelare i värdegrundsarbete och normkritiskt förhållningssätt.

Biblioteket

Boktips, högläsning och barnteater för barn och unga, men även studiehjälp för vuxna som studerar svenska för invandrare eller svenska som andraspråk.

Språkcaféer där besökare kan öva på svenska och engelska med hjälp av studiebibliotekarier samt få hjälp i kontakt med myndigheter och kulturella institutioner i staden.

Willys

Willys Friskväderstorget och Willys Vårväderstorget tar ett ökat brottsförebyggande ansvar genom att praktikanställa ungdomar som behöver arbetsträning – i samverkan med bland andra socialförvaltningen Hisingen.

Sjumilaskolan

Upprättar trygghetsteam som erbjuder skolans elever bland annat:

 1. Läxhjälp och samtal vid behov
 2. Aktiviteter under raster och mindfullness för enskilda elever eller helklass.
 3. ART (aggression replacement training)

GöteborgsLokaler

 1. Städning sju dagar i veckan och klottersanering inom 24 timmar.
 2. Säkerhetscertifering av fastigheten.
 3. Patrullerande torgvärdar, som är ordningsvakter, med särskild utbildning

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: