Marinen: Tipsa om det som avviker: ”Pågår ständigt främmande underrättelseinhämtning”

Enligt Säkerhetspolisen och Försvarsmakten pågår ständigt främmande underrättelseinhämtning mot Sverige och svenska intressen. Därför ber Försvarsmakten att ö-, skärgårds- och kustbor ska tipsa om avvikande händelser i skärgården.
— För att kunna förebygga och förhindra säkerhetshotande verksamhet krävs det att samhället gemensamt tar ett aktivt ansvar, säger Rebecca Landberg, kommunikationschef för Marinen.

Den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har förvärrats av Rysslands krig i Ukraina – samt uttalanden av diverse hot mot exempelvis Finland och Sverige.

Enligt Försvarsmakten är risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt låg, men de följer händelseutvecklingen noga.

— Övningsverksamheten, enskild och tillsammans med andra nationer, fortsätter att genomföras enligt plan. Vi övar också skydd och bevakning av vissa objekt, bland annat Högkvarteret, där stabsberedskapen också höjts, har Mats Ström, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör brigadgeneral, tidigare sagt.

Samtidigt ber Försvarsmakten allmänheten att hålla utkik efter avvikande händelser i skärgården, eller de som befinner sig närmast vattnet som i Torslanda, Björlanda och Öckerö kommun.

— Skärgårdsbor eller personer som rör sig i skärgården mycket och som har en god lokalkännedom har störst möjlighet att upptäcka händelser som avviker från hur det brukar vara, säger Rebecca Landberg, kommunikationschef för Marinstaben på Försvarsmakten.

Inte en effekt av det pågående kriget – öbor bör vara vaksamma året om

Men att man uppmanar öbor och andra längs rikets kuster att ringa in och tipsa är inte en direkt effekt av det pågående kriget, utan något man uppmanar till året om. Sedan 2015 har Försvarsmakten haft en kampanj som heter ”Är allt sig likt” med en tipslinje.

— För att kunna förebygga och förhindra säkerhetshotande verksamhet krävs det att samhället gemensamt tar ett aktivt ansvar, och genom det byggdes tipslinjen för att rapportera avvikande händelse fram, säger Rebecca Landberg.

Av intresse är saker som tyder på en främmande undervattensverksamhet, till exempel observationer av svallvågor eller periskop.

— Det som är viktigt är att det som rapporteras in ska vara starkt avvikande från det normala och som privatperson behöver man lita på sin magkänsla: Är det här viktig information för Försvarsmakten eller inte?

Filma, dokumentera och skriv ner datum och klockslag

Hon vill poängtera att man inte ska ringa SOS alarm utan maila in till marinen-tips@mil.se. Främst handlar det om att anteckna och helst filma det man sett.

Om man rapporterar in något är det viktigt att tänka på följande:

–          Vad är det man har sett? Det bästa är om man kan dokumentera eller filma händelsen.

–          När, datum och klockslag.

–          Vart händelsen har skett. Meddela geografisk position, gärna med koordinater.

–          Det ska vara dagsaktuellt. Det är svårt att hantera tips som är gamla.

Tillåter fortfarande ryska fartyg i svenska hamnar

Till Göteborgs hamn anländer 11 000 fartyg varje år och 30 procent av den svenska utrikeshandeln passerar här på Hisingen. Fortfarande är det tillåtet för ryska fartyg att lägga an i de svenska hamnarna, något som gjort att Svenska Hamnarbetarförbundet skrivit ett protestbrev till regeringen.

“Putin-regimens angrepp på Ukrainas självständighet är ett pågående brott mot folkrätten som nu eskalerar med storskaliga flyg- och artilleriangrepp mot tätbefolkade områden med stora civila förluster som följd”, skrev Martin Berg, förbundsordförande i Svenska Hamnarbetarförbundet i Göteborg, och fortsatte:

”Sjöfarten till och från Ryssland i svenska hamnar har dock hittills fortsatt såsom tidigare. Flera svenska hamnar har tagit emot ryska fartyg under den senaste veckan och ytterligare anlöp är planerade under kommande veckor”.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: