Nära 300 häktade för brott i region Väst: ”Krävs offensiva åtgärder”

När polisen intensifierar arbetet mot de kriminella nätverken och andra brottsmisstänkta ökar antalet häktade. Under 2020 har trycket på häktesplatser i Västsverige varit konstant högt med nära 300 häktade under vissa perioder.
— Av dem kan 80-90 direkt kopplas till konfliktmiljöer inom kriminella nätverk på olika platser i Västsverige, säger Mats Bergström, biträdande regionpolischef i region Väst i ett pressmeddelande.

Ett stort antal av de häktade personerna från gängmiljöer har varit från Biskopsgården och Hisings Backa på Hisingen. Den gängkonflikt som pågått mellan olika grupperingar i Göteborgs undre värld har punktmarkerats av Hisingspolisen under året:

— Vi har ungefär 175 individer i Biskopsgården som ställer till det. Och av de här 175 har vi varit framgångsrika och plockat bort många av de tongivande. Där har vi 43 som sitter anhållna, häktade eller sitter i fängelse nu, sa Hisingspolisens chef Jörgen Thorén till Sveriges Radio i höstas.

— De senaste två åren har vi inte haft så många personer häktade som i år då vi haft mellan 250 och 300 häktade i pågående utredningar, säger Mats Bergström, biträdande regionpolischef i region Väst i ett pressmeddelande nu.

Tre huvudområden för polisen

Behovet av häktesplatser har lett till ett allt närmare samarbete mellan polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. 

— Vi har en mycket god samverkan och Kriminalvården arbetar hårt för att lösa platsbristen. Bland annat har vissa arrestlokaler som polisen normalt förfogar över för anhållna, gjorts om till häktesplatser, säger Mats Bergström.

Bakgrunden är att polisen i region Väst under 2020 inriktat den operativa verksamheten på tre huvudområden:

  1. Det dödliga våldet: Inom den kategorin återfinns konfliktmiljöer inom kriminella nätverk på flera platser i polisregion Väst. Ett exempel är dödsskjutningen i Gamlestaden i Göteborg i maj 2020, då ett tiotal misstänkta kunde gripas inom loppet av 72 minuter, tack vare tätt samarbete mellan lokalpoliser och andra polisiära specialkompetenser. Senare har ytterligare misstänkta häktats för inblandning i dådet, skriver polisen i ett pressmeddelande.
  2. Bedrägerier, stölder och narkotikabrott: För att bekämpa kriminella strukturer arbetar polisen på flera fronter samtidigt. Genom att parallellt utreda fler bedrägerier, stölder och narkotikabrott är ett syfte att nå kännbar effekt inom kriminella nätverk. 
  3. Särskilt utsatta brottsoffer, det vill sägaärenden som våldtäkter, brott i relationer samt vålds- och sexualbrott mot barn. Inom kategorin har polisen i region Väst redovisat fler ärenden av brott i parrelation och brott mot barn till åklagare. Parallellt pågår arbetet med att fullt ut använda ett beprövat metodstöd, bland annat för att säkerställa rätt åtgärder så tidigt som möjligt i utredningarna av brott i relation.

”Krävs offensiva åtgärder”

Polisen har under 2020 också intensifierat arbetet med att vända utvecklingen i utsatta områden i regionen – dit Biskopsgården och Hisings Backa på Hisingen räknas – i nära samverkan med andra aktörer som socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv och föreningar.

— Polisen arbetar målmedvetet med brottsbekämpningen, men här krävs offensiva åtgärder från även andra aktörer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Mats Bergström.

Ett exempel på myndighetsgemensam samverkan med inriktning mot organiserad brottslighet inom kriminella nätverk är insatsen Tickan, som nyligen uppmärksammades av Brottsförebyggande rådet (Brå).

I korthet: Polisens arbete i region Väst under 2020

  • Sammanfattningsvis är antalet brottsanmälningar i region Väst hittills under 2020 oförändrat jämfört med 2019, medan fler ärenden redovisats till åklagare, en ökning med 6 procent. 
  • Antalet anmälda skadegörelsebrott (+ 19 procent) ökar i alla polisområden förutom Skaraborg. Även tillgrepp i butik (+ 6 procent) och narkotikabrott (+ 5 procent) ökar något.
  • Bedrägeribrotten minskar under 2020, men med en ökning av fakturabedrägerier under november, vilket uppmärksammades i tidigt skede och resulterade i en regional insats.
  • Antalet öppna ärenden, balanser, har minskat med 6 procent.
  • Polisen i region Väst ser i anmälningsstatistiken ännu inga direkta effekter på brottsutvecklingen med anledning av den pågående pandemin, förutom markant färre stöldbrott mot äldre.

Statistiken avser perioden januari-november 2020, jämfört med motsvarande period 2019. Samtliga siffror i artikeln kommer från polisen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: