Så drabbas företagen på Hisingen av brott – ”Riktigt obehagliga”

Trakasserier, fysiskt våld, hot och utpressning. Det är några av brotten som personal på olika företag i Göteborg rapporterar om.
— Här talar vi om riktigt obehagliga brott, som ingen borde behöva uppleva. Vi måste ha en nolltolerans mot brott, säger Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg
.

Göteborgs Stad har genomfört den första trygghetsundersökningen hos det lokala näringslivet – Företagens trygghetsundersökning – genom Business Region Göteborg. I den deltog 7 000 företag som besvarade frågor om brott och otrygghet. 14 procent svarade att deras personal drabbats av trakasserier, fysiskt våld, hot, utpressning eller rån i sitt jobb det senaste året.

— Här talar vi om riktigt obehagliga brott, som ingen borde behöva uppleva. Vi måste ha en nolltolerans mot brott. Ytterst ligger ansvaret på Polisen här, men det finns mycket vi kan göra som stad för att öka tryggheten i stadsrummet om vi samverkar. Jag konstaterar samtidigt att skillnaden mellan olika delar av Göteborg är relativt liten, säger Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

41 procent av företagen på Hisingen utsatta för brott – ”För de drabbade företagen kan det innebära stor ekonomisk skada”

I undersökningen uppger 41 procent av företagen i Göteborg att de utsatts för brott av något slag senaste åren. Här är utsattheten snarlik i de geografiska områdena: 45 procent i Nordost, 43 procent i Centrum och 41 procent på Hisingen. Den är dock något lägre i Sydväst med 34 procent.

— Brottsligheten följer ett nationellt mönster, och sticker inte ut i Göteborg på något sätt. Men 41 procent är en alldeles för hög siffra. För de drabbade företagen kan det innebära stor ekonomisk skada. Frågorna behöver tas på stort allvar, säger Patrik Andersson i pressmeddelandet.

Vidare har svaren delats upp på mellanområden inom stadsdelarna. Då är antalet företagare i Göteborg som har utsatts för brott näst störst i Kvillebäcken: 53 procent. När det gäller hot och utpressning är det Kvillebäcken (14 procent) och Kyrkbyn-Ramstaden (10 procent) som har högst siffror på Hisingen.

I Tuve rapporterar 25 procent av företagarna att de drabbats av stöld och snatterier. Och i Torslanda är bedrägerier det vanligaste brottet (14 procent av personalen rapporterar att de drabbats av bedrägerier). I Kärra-Rödbo rapporterar 19 procent av företagen att de utsatts för inbrott. Nedanför artikeln finns hela listan stadsdel för stadsdel.

Kvillebäcken bland de fem områden som är mest oroliga för brott

När det kommer till ”Oro för brott” är det störst oro i centrum (med 64 procent). På Hisingen svarar 59 procent av företagen att de är oroliga för att utsättas för brott eller ordningsstörningar. När det gäller oron för brott mot anställda, det vill säga fysiskt våld, hot och utpressning, trakasserier eller rån så är oron högst i Nordost med 30 procent. På Hisingen är samma siffra 27 procent.

Bland de fem mest oroliga och utsatta områdena återfinns Bergsjön, Gamlestaden-Utby och Kvillebäcken. Branscherna som uppvisar en oro är hotell och restaurangverksamhet, fastighetsbranschen, handeln och byggverksamhet. Som konsekvens har vart tionde företag i Göteborg uppgett att de under det senaste året övervägt att flytta eller lägga ned hela eller delar av företaget.

— Med den här lägesbilden som grund är det tydligt att hela Göteborgs kommun måste fortsätta jobba för att både göteborgare och företag ska vara trygga. Vi måste knäcka nyrekryteringen till gängen, förbättra tryggheten för företagare i alla stadsområden och jobba ännu närmare Polisen, säger Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg i pressmeddelandet.

Målet med trygghetsundersökningen är att nu sprida materialet till polisen, näringslivet samt förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.

FAKTA: Utsatthet för brott per stadsområde
Nordost 45%
Centrum 43%
Hisingen 41%
Sydväst 34%

Utsatthet för brott på Hisingen

Procentsatsen är andel företag per delområde som utsatts för respektive brottstyp en eller upprepade gånger under de senaste 12 månaderna. Tabell: Business Region Göteborg.

Områdesindelningen på Hisingen:
Kärra-Rödbo
Backa
Kvillebäcken
Kyrkbyn-Rambergsstaden
Norra Älvstranden
Södra Torslanda
Björlanda
Tuve-Säve
Kärrdalen-Slättadamm
Östra Biskopsgården
Västra Biskopsgården

FAKTA: Om Företagens trygghetsundersökning Göteborgs Stad 2022

Det är första gången som en trygghetsundersökning genomförs hos lokala näringslivet i Göteborgs Stad. Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort samma typ av undersökning i ytterligare elva svenska kommuner. Göteborg är störst bland de undersökta kommunerna.

Undersökningen på 17 frågor skickades till cirka 40 000 företag i Göteborgs Stad, varav 7 000 besvarade den digitala enkäten. Vart tionde företag i Göteborg har svarat. Undersökningen är representativ när det gäller bransch, bolagsform, företagens storlek och arbetsställenas geografiska fördelning inom staden.

FAKTA: Business Region Göteborg.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: