Nu förvärras trafikkaoset runt Götaälvbron – den här gatan stängs av i fyra månader

Som om det inte kunde bli värre för bilister och trafikanter omkring Götaälvbron stängs nu Nils Ericssonsgatan. Måndagen den 8 februari stängs gatan mellan Nordstan och Nils Ericssonterminalen för genomfartstrafik. Avstängningen innebär rejäla förändringar för biltrafiken i området.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat är fordonstrafiken till Hisingen via Götaälvbron avstängd som resultat av de omfattande byggen av den nya Hisingsbron, samt Västlänken, som pågår i området.

Nu kommer nästa trafikförändring som påverkar området kring Nordstan och Nils Ericonsterminalen. Trafiken på Nils Ericsonsgatan stängs av från och med 8 februari till och med 1 juni.

Orsaken till den här specifika avstängningen är att ledningsarbeten ska utföras för Västlänken, berättar Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Det här gäller i området

  1. Det kommer inte vara möjligt att köra norrifrån (från Lilla Bommen-hållet) och vidare på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Åkareplatsen.
  2. Det kommer inte vara möjligt att köra söderifrån (från Åkareplatsen-hållet) och fortsätta vidare på Nils Ericsonsgatan mot Nordstans parkeringhus.
  3. Det kommer endast att vara möjligt att nå Nordstans parkeringshus norrifrån (från Lilla Bommen-hållet).
  4. Det kommer endast att vara möjligt att nå området kring Scandic Europa och Hotel Eggers söderifrån (från Åkareplatsen-hållet).
Här stängs gatan av vid Götaälvbrons södra sida. Foto: GÖTEBORGS STAD

Varningen: Risk för omvägar

”Risk för långa omvägar. Tänk på att det är risk för långa omvägar om du missar den pågående avstängningen!”, meddelar Göteborgs stad och skriver att följande gäller för trafikanter:

”Om du kommer norrifrån och tror att du kan köra som vanligt mot Åkareplatsen tvingas du vända inne på Spannmålsgatan och köra runt en längre omväg, till exempel via Gullbergsmotet, E6 och Friggagatan.

Om du kommer söderifrån och tror att du kan köra som vanligt mot Nordstans parkeringshus måste du svänga vänster vid Hotel Eggers och även här köra runt en längre omväg, till exempel via Drottninggatan, Ullevigatan och vidare bort mot E6 och Gullbergsmotet.”

Enligt pressmeddelandet ska gående och cyklister inte påverkas av Nils Ericsonsgatans avstängning, förutom att cykelbanan längs Nordstan under vissa perioder kan komma att flyttas i sidled.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: