Nu inleds arbetet: Så byggs Hisingens nya tågstation

Hisingens nya tågstation får nu klartecken att börja byggas. Stationen ska göra det enklare för pendlare till och från Hisingen samt bli länken för ett fungerande vägnät kring Backaplan.
— Nu kommer stationsdelen i projektet i kapp och samprojekteras med övriga delar, säger Ida Johansson, delprojektledare på Trafikverket.

Att bygga en ny tågstation i Brunnsbo är en del av Trafikverkets övergripande projekt E6.21 Lundbyleden. Det omfattar ombyggnaden av gatorna kring Backaplan, ombyggnaden av Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet samt utbyggnaden av Bohusbanan till dubbelspår förbi Brunnsbo. De två senare delprojekten vann laga kraft redan 2019.

Och nu har alltså även järnvägsplanen för att bygga Brunnsbo station, den nya pendeltågsstationen på Bohusbanan, vunnit laga kraft.

— Nu kommer stationsdelen i projektet i kapp och samprojekteras med övriga delar, säger Ida Johansson, delprojektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Hissar och trappor ska skapa tillgänglighet till perrongerna. Foto: Trafikverket.
Så här ska Brunnsbo station se ut. Foto: Trafikverket.

Ska göra det enklare för pendlare – ”Är en strategiskt viktig knutpunkt”

Målet med den nya stationen är att förbättra tillgängligheten till Backa och Brunnsbo genom att ge resande möjlighet till på- och avstigning i Brunnsbo. Den ska även bli länken som gör det möjligt för passagerare som kommer norrifrån att kunna ta sig in på Hisingen – eller till Linnéstaden/Majorna – utan att passera centrum. 

”Området Brunnsbo är en strategiskt viktig knutpunkt för framtida kollektivtrafik i Göteborg där byte mellan tåg, buss och spårvagn planeras”, skriver Trafikverket i pressmeddelandet.

Tågstationen ska placeras längs Lillhagsvägen i höjd med Anekdotgatan och Berättelsegatan i västra Brunnsbo.

Bohusbanans hela sträckning från Göteborg i söder till Strömstad i norr. Foto: Lantmäteriet.
Lundbyleden, passage under Bohusbanan sett från öster till väster enligt Trafikverkets Gestaltningsprogram. Foto: Trafikverket.

Två nya broar ska byggas – ska ge ”förbättrad koppling till kollektivtrafiken på Hisingen”

För att få en god kapacitet för trafiken på Lundbyleden behöver järnvägsbron över Lundbyleden rivas. Den kommer att ersättas av en ny längre och högre bro. Man kommer även bygga en ny järnvägsbro för Bohusbanan över Backavägen. Backavägen kommer att sänkas och gå under Bohusbanan för att sen fortsätta bort till Brunnsbo.

Det är mellan dessa nya broar som plats förberetts för de två sidoplattformar som ska utgöra den nya stationen. Plattformarna ska vara 250 meter långa och 7 meter breda för att kunna hantera resandeutbyte för upp till 250 meter långa tåg.

”Tillsammans med dubbelspårets utökade kapacitet förväntas Brunnsbo station avlasta Göteborgs Centralstation samt medföra nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken med förbättrad koppling till kollektivtrafiken på Hisingen”, skriver Trafikverket i projektplanen.

Svart cirkel visar området för Brunnsbo station. Foto: Lantmäteriet.

Tågen tillåter 810 platser – Byggandet drar igång nästa år

De planerade plattformarna utformas för att hantera resandeutbyte för 250 meter långa tåg. En uppskattning av passagerarantal per tåg utifrån Västtrafiks upphandlade tåg från Bombardier 2018, med 80 meter långa tåg där varje tåg rymmer cirka 270 platser, innebär att plattformslängden teoretiskt tillåter tåg med 810 platser.

Samtidigt planeras en spårväg, som är tänkt att fortsätta gå från dagens Hjalmar Brantingsplatsen genom nya Backaplan-området. När man bygger de första kvarteren av ”framtidens Backaplan” och vägen längs Backavägen tar man höjd för att spårväg ska gå här. Tanken är då att spårvägen kommer fortsätta från Brunnsbo Station längs Lillhagsvägen och upp på Litteraturgatan. Vändslingan är tänkt att bli i höjd med Tingstadsvägen med en hållplats på Litteraturgatan.

Nu påbörjas detaljprojekteringen av stationen. Samtliga delar av projektplanen kommer sedan att börja byggas under nästa år, och stationen beräknas vara klar för drift i december 2029.

Bohusbanans befintliga dragning. Foto: Lantmäteriet.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: