Nu stängs Hisingsleden – långa köer att vänta

Byggarbetet på Hisingsleden fortsätter och nu går projektet in i nästa fas. Det innebär att delar av Hisingsleden kommer att vara helt avstängda.
— För trafikanter kan det vara lite stökigt under omläggningen och en period framåt, men senare i år kommer det att märkas förbättringar, säger Karolina Petersen, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Mellan Vädermotet och Björlandavägen pågår flera byggnationer för att öka säkerheten och framkomligheten längs Hisingsleden. Upprustningen av Hisingsleden har delats in i fyra etapper: Halvors länk, Volvomotet, Kålseredsmotet och Björlandamotet, något som Hela Hisingen rapporterat om tidigare. 

I april förra året färdigställdes Halvors länk och nu fortsätter arbetet vid Björlandamotet. Här går byggnationen in i en intensiv byggfas där brogjutningarna påbörjas.

— Det här är viktiga milstolpar i arbetet med att göra Hisingsleden mer trafiksäker och tillgänglig. För trafikanter kan det vara lite stökigt under omläggningen och en period framåt, men senare i år kommer det att märkas förbättringar, säger Karolina Petersen, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Hisingsleden stängs helt inför trafikomläggning. Foto: Trafik Göteborg.

Stängs av nästa helg – innebär långa köer

Det här innebär att Hisingsleden stängs helt mellan Björlandavägen och Assar Gabrielssons väg nästa helg. Från fredag 24 februari klockan 21 till måndag 27 februari klockan 05 kommer trafiken att ledas om via Sörredsvägen och Assar Gabrielssons väg.

”Avstängningen kan leda till köer, särskilt i korsningen Björlandavägen-Hisingsleden. Bilister bör därför vara ute i god tid och hålla sig uppdaterade om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen”, skriver Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

Även busslinjerna kommer att ledas om via Sörredsvägen.

Delar av Kålseredsmotet öppnar 27 februari. Foto: Trafik Göteborg.

Mellan 400-2 000 fordon passerar varje timme – ”Är en mycket stor utmaning”

När arbetet är slutfört ska Björlandavägen få en cirkulationsplats under bron samt av- och påfartsramper. Under Hisingsleden ska också tre rörbroar samt ny belysning färdigställas längs hela sträckan. 300 meter av Björlandavägen västerut samt en ny cirkulationsplats i skärningen mellan Björlandavägen och Sörredsvägen ska också byggas om.

Men alla trafikomläggningar innebär stor påverkan för trafiksituationen:

— Trafiken är en mycket stor utmaning i det här projektet. Det krävs många informationsinsatser. Trafiken varierar mellan 400 fordon per timma och 2 000 i samband med skiftbytena på Volvo. Det är mycket bergsprängning och ett flertal fornlämningar som vi har kartlagt och jobbar med att undvika, har Stefan Jiverö, Trafikverkets projektledare för tre av de fyra etapperna på nya Hisingsleden, tidigare sagt i ett pressmeddelande.

Hisingsleden stängs 24 februari – 27 februari under trafikomläggningen. Foto: Trafik Göteborg.

Tanken är att bilister ska välja Kålseredsmotet i stället – men fortfarande risk för köer

Samtidigt varnar Trafik Göteborg för att köerna kommer att fortsätta:

”Redan i dag är det ansträngt i Björlandamotet med köer på Hisingsleden och Björlandavägen, framförallt på eftermiddagarna. Så väntas det även bli med den nya trafiklösningen med två rondeller”.

För att underlätta trafiksituationen är det därför viktigt att trafikanter som kommer från Sörredsvägen till Hisingsleden norrut väljer Kålseredsmotet i stället. Den här etappen av projektet öppnar delvis 27 februari.

”Det viktigaste med öppnandet är att bilister som ska från Sörredsvägen till Hisingsleden norrut väljer Kålseredsmotet för att minska belastningen i korsningarna Sörredsvägen-Björlandavägen och Björlandavägen-Hisingsleden”, skriver Trafik Göteborg.

Resten av Kålseredsmotet kommer därefter öppna successivt och ska stå klart i sommar.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: