Öckeröbor hänvisas till jourvårdcentral på centrala Hisingen – 24 kilometer bort

I september beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att man ska förstärka och omorganisera jourvårdcentralerna i regionen. Tanken är att en omlokalisering av vårdcentraler ska skapa god tillgänglighet för medborgarna. Men just nu är det inte så nära till närhälsan för Öckeröborna.
Utanför kontorstid vardagar hänvisas de till centrala Hisingen – över en timme bort.
— Vi tror och hoppas att de kraftigt höjda ersättningsnivåerna bör stimulera till fortsatt bra öppethållande eller utökat öppethållande för vårdcentraler både i privat regi och regionens regi, säger Jonas Andersson, (L).

Idén är följande: Öka antalet jourcentraler i Västra Götalandsregionen genom att skapa incitament för vårdcentralerna att hålla öppet utanför ordinarie öppettider, som oftast är kontorstider på vardagar. Metoden är att erbjuda högre ersättning från Västra Götalandsregionen till vårdcentralerna som nappar.

5 timmar extra öppet per vecka, ska innebära 50 000 kronor extra i månaden.
10 timmar extra öppet per vecka, ska innebära 100 000 kronor extra i månaden.

Samtidigt innebär beslutet i hälso- och sjukvårdsstyrelsen en förändring för jourcentralerna då antalet samverkansområden utökas från 10 till 17 stycken. Tanken är att fler ska få sin vård närmare där de bor i dag, då en del av uppdelningarna sedan tidigare gjort att vissa medborgare haft långt bort till sin närmaste jourvårdcentral.

Men effekten för Öckeröborna – och Hisingsborna – blir lite annorlunda, i alla fall tillfälligt.

Då Öckerö just nu saknar en vårdcentral som har jouröppet utanför de ordinarie öppettiderna så hänvisas de minst fram till och med årsskiftet i stället till Brämaregårdens vårdcentral vid Vågmästareplatsen på centrala Hisingen.

Hänvisningen: Öckeröbor i behov av jourvårdcentral hänvisas just nu till Brämaregårdens vårdcentral vid Vågmästareplatsen.

Det innebär att den som vill söka vård och bor på Öckerö och närliggande öar hänvisas att göra en resa som tar omkring en timma med bil, av regionens egen vårdcentral. Och resan till närhälsan är ännu längre för den som behöver åka med kollektivtrafiken, då man föreslås ta sig cirka 21-25 kilometer (beroende på rutt) till den jourvårdcentral som finns – vid Vågmästareplatsen.

Öckerö tillhörde Bohuslän – flyttas till Hisingen

Förändringarna jämfört med tidigare innebär att Göteborgs delas upp i fyra områden utifrån stadsområden. Öckerö kommer tillhöra Göteborg Hisingen (tidigare Mellersta Bohuslän), Partille tillhör Göteborg nordost (tidigare Södra Bohuslän), Bohuslän får en ny indelning där Strömstad, Tanum, Sotenäs och Munkedal förs till Norra Bohuslän. Uddevalla, Orust och Lysekil utgör samverkansområde Bohusläns Fjordkommuner.

Inom varje samverkansområde ska det minst finnas en jourcentral.

Därmed är det en förbättring för Öckeröborna, som tidigare tillhört Bohuslän, att nu i stället tillhöra Hisingen och därmed Göteborg. Samtidigt finns det en risk att jourvårdcentralen på centrala Hisingen nu får en högre belastning och längre köer – vilket skulle kunna innebära långa väntetider för Hisingsborna.

Samtidigt är tanken från de styrande politikerna i Västra Götalandsregionen att en snittstor vårdcentral ska 8 000-10 000 medborgare som patienter, dagtid. Men kvällstid på Hisingen, här bor det ungefär 158 000 personer, finns det bara en öppen vårdcentral. Och det är Hisingens Jourcentral, som har kvällsöppet i Närhälsan Brämaregårdens lokaler vid Vågmästareplatsen – dit även Öckeröborna nu hänvisas av regionens vårdcentral inom närhälsan.

Förstår du att det därmed kan skapa oro om att det kan bli svårare att få tillgång till vård hos hisingsborna?
— Vår förhoppning är att de nya incitamenten vi skapar där vi höjer ersättningsnivån kraftigt, med 500 procent, leder till ett en eller flera aktörer i Öckerö kommun kommer ha öppet fler timmar utöver de ordinarie öppettiderna, säger Jonas Andersson, (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

”Viktigt för oss att följa upp detta”

Som det är just nu har regionens vårdcentral, Närhälsan Öckerö, samtidigt inte öppet utanför kontorstider på vardagar. Tidigare har det funnits en privat vårdcentral på Hönö som har öppet till 19 på vardagar och två timmar varje helgmorgon, men även den har numer stängt och hänvisar till Brämaregården på centrala Hisingen.

Men den liberala ordföranden tror att de nya högre ersättningarna kommer att leda till att fler vårdcentraler både på Hisingen och Öckerö kommer att utöka sina öppettider. Han tror inte att Hisingsborna – eller på sikt Öckeröborna – kommer märka av den här förändringen nämnvärt.

I stället har han en skämtsam hälsning till Hisingsborna:

— Sluta hålla på Häcken och håll på Gais. Skämt åsido, det blir viktigt för oss att följa upp detta och se hur det fungerar då det inte automatiskt innebär att vårdcentralerna erbjuder fler läkartimmar för att de håller öppet längre. Vi tror och hoppas att de kraftigt höjda ersättningsnivåerna bör stimulera till fortsatt bra öppethållande eller utökat öppethållande för vårdcentraler både i privat regi och regionens regi, säger Jonas Andersson, (L).

Uppdatering: I en tidigare version av artikeln stod det att det fanns en privat vårdcentral på Hönö som hade jouröppet, något som inte längre stämmer utan även denna är nu stängd efter kontorstider och hänvisar patienter till Brämaregården.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: