Planerna för nya närsjukhuset kan skrotas: ”Hisingen behöver ett nytt närsjukhus”

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden fatta beslut om framtiden för närsjukhuset på Wieselgrensplatsen på fredagen. Liberalerna vill se ett nytt närsjukhus på Hisingen och kommer därför försöka stoppa Västra Götalandsregionens förvaltnings förslag om avveckling.

— Hisingen behöver en nära och tillgänglig sjukvård. Därför säger Liberalerna nej till förslaget att stoppa planerna på ett nytt närsjukhus på Wieselgrensplatsen. Vi ser stora risker med att vården inte kommer kunna omhändertas på andra håll, säger Richard Brodd (L), ledamot i Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det är i den nämnden som beslutet tas om man ska gå vidare med planerna på Hisingens närsjukhus vid Wiselgrensplatsen – eller om politikerna accepterar tjänstemännens förslag och skrotar hela idén.

— Omställningen till nära vård kräver att sjukvården ska koncentreras och finnas nära. Utvecklingen för att nå dit går såväl genom stärkt primärvård som genom att utveckla närsjukhusen för att avlasta akutsjukhusen. Det här förslaget innebär att vi gör tvärtom och det kan vi inte ställa oss bakom, fortsätter Richard Brodd (L) i ett pressmeddelande.

Det varit många turer under det senaste decenniet kring ett nytt sjukhus på Hisingen. På nuvarande Lundby sjukhus, som drivs av Capio, vid Wieselgrensplatsen lades avdelningarna för ortopedi, urologi och gynekologi ned eftersom de inte längre fanns med i avtalet för vården.

När projektet med en linbana i Frihamnen var igång så fanns det planer från regionen att bygga en linbanestation samt ett nytt sjukhus vid Wieselgrensplatsen, som skulle ersätta de avdelningar som lagts ned på det befintliga sjukhuset. Tanken var då att det skulle finnas tillgänglig kollektivtrafik vid det nya sjukhuset.

Nederst till vänster och överst till höger kan man se skisserna på hur den nya ”arenastaden” med Hisingens närsjukhus är tänkta att se ut i området mellan Wieselgrensplatsen och Volvo Penta.

Men när linbaneprojektet skrotades, och således även stationen, på grund av att det var för dyrt lades även planerna på ett nytt sjukhus på is.

Oklart hur man ska gå vidare – beslut senare under året

Men sedan ko alltså det förberedande arbetet åter igång när Göteborgs stad började forma hur ”arenastaden” kring Rambergsvallen/Bravida Arena ska utformas i framtiden. Här fanns sjukhuset med i planerna och en arkitekttävling genomfördes för att få fram ett utseende på sjukhuset som varit tänkt att avlasta vården i Göteborg och främst då Hisingen.

Dock, även om planerna varit igång under 2022-2023 så är har det inte varit politiskt bestämt vilket nästa steg blir för sjukhuset:

”Parallellt med arkitekttävlingen pågår den politiska beslutsprocessen inom Västra Götalandsregionen kopplad till framtida investeringar”, skrev Göteborgs stad i ett pressmeddelande i maj.

Illustration av närsjukhuset vid Wieselgrensplatsen. Illustration: Wingårdhs.

”Tappar en vårdgivare som under lång tid har levererat”

Planerna på ett nytt närsjukhus på Hisingen har funnits sedan 2015 och närsjukhuset på Wieselgrensplatsen har planerats bland annat för att ersätta den vård som i dag bedrivs av Capio Lundby i nuvarande Lundby specialistsjukhus. Tanken har varit att man skulle samlokaliseras med andra vårdverksamheter som i dag finns på andra adresser på Hisingen.

Nu vill bland annat Liberalerna i Västra Götalandsregionen rädda planerna på Hisingens nya närsjukhus:

— Blir det här beslutet verklighet så kommer det innebära att det enda sjukhuset som drivs i alternativ regi, förutom Carlanderska sjukhuset, nu stängs ned. Det innebär att invånarna i Göteborg och Västra Götaland tappar en vårdgivare som under lång tid har levererat en vård med god tillgänglighet och kvalitet, avslutar Richard Brodd (L).

Här är listan på de regionpolitiker som tar beslutet torsdagen 9 november 2023.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: