Rekordsiffror för tåg och kryssningsfartyg — men färre importerade bilar

Göteborgs hamn såg i fjol den största mängd gods som hanterats via tåg i hamnens 400-åriga historia. En av orsakerna tros vara: Svenska konsumenter och företags miljömedvetenhet.
– Det är tydligt att våra kunder efterfrågar klimateffektiva transporter, och då är kombinationen järnväg och sjöfart det överlägset bästa alternativet, säger Dennis Lenthe Olesen, VD på APM Terminals Gothenburg.

Bor ni i Brämaregården eller Brunnsbo hör ni säkert de nattliga frakttågen passera längs med Lundbyleden, från och till containerhamnen på Hisingen. För andra året i rad ökar volymerna av containrar till hamnen och en växande del av dessa transporteras via järnväg.
– Växande järnvägsvolymer är positivt på många olika plan. Det understryker att Göteborg är hela Sveriges godsnav från norr till söder på ett tydligt sätt, och det är ett kvitto på att våra investeringar i hamnens järnvägsinfrastruktur och omlastningsmöjligheter är helt rätt väg att gå, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Världsledande på tågfrakt

Enligt Göteborgs hamn tar nu mer än hälften av containergodset på fartyg tar tåget in eller ut ur hamnen på landsidan. Sådana nivåer kan ingen annan internationell storhamn skryta om att nå upp till.

– Vi är stolta över järnvägsutvecklingen som också är miljöriktig. Vi har antagit ett nytt miljömål där vi ålagt oss att minska hela hamnens koldioxidutsläpp med 70 procent i hela Göteborgsområdet till 2030. Fortsatt överflyttning från lastbil till järnväg är en viktig nyckel för att nå dit, säger Elvir Dzanic.

Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn minskade med fem procent, till 276 000 bilar. Nedgången utgörs enligt Göteborgs hamn nästan uteslutande av uteblivna importbilar, färre svenskar eller svenska företag har köpt utländska bilar under året. Under andra halvåret har dock totalvolymerna ökat, framför allt eftersom Volvo Cars har exporterat fler bilar.

”Kunder efterfrågar klimateffektiva transporter”

En av de stora aktörerna i Göteborgs roro-hamn (Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas med fartyg inom och utanför Europa) är APM Terminals. De pekar på efterfrågan om mer klimatvänliga transporter som en orsak till de ökade tågtransporterna:

– Det är tydligt att våra kunder efterfrågar klimateffektiva transporter, och då är kombinationen järnväg och sjöfart det överlägset bästa alternativet. Genom klimatsatsningen Green Gothenburg Gateway, minskar vi även terminalens klimatpåverkan med 90 procent. Det är ytterligare ett steg för att bidra till våra kunders högt satta klimatmål, säger Dennis Lenthe Olesen, VD på APM Terminals Gothenburg i ett pressmeddelande.

Magnus Lundberg, Kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

– Vi har arbetat hårt under flera år för att förbättra vår flexibilitet och service på järnvägen. Detta har skett i nära samarbete med både kunder, Göteborgs Hamn AB och Trafikverket. Det finns mycket mer att göra på samtliga områden och vi är fast beslutna om att fortsätta utveckla och förbättra vårt erbjudande till marknaden, tillägger Magnus Lundberg, Kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Bästa kryssningsåret någonsin

Göteborgs hamn har aldrig varit en populärare kryssningsdestination än under 2019. Under året kom 110 000 kryssningspassagerare fördelade på 60 kryssningsfartyg till Göteborg, vilket är en rekordhög siffra. Men redan i år kan den siffran slås då det väntas 83 anlöp med kryssningsfartyg (som är inbokade just nu) under säsongen 2020.

Göteborgs hamns godsvolymer, 2019

Jan-dec 2019Jan-dec 2018Jan-dec
jfr %
Container, TEU*772 000753 0003%
Järnväg, TEU*456 000398 00014%
Ro/ro enheter551 000584 000-6%
Nya bilar276 000290 000-5%
Passagerare (färja)1 784 0001 685 0006%
Kryssningsanlöp594337%
Energi, m.ton22,223,4-5%
Totalt m.ton38,940,5-4%

* En TEU motsvarar en tjugofotscontainer.

Under 2020 ökar kapaciteten, i form av antal möjliga pendlar, ytterligare i och med den tågplan som antagits av Trafikverket. Redan nu har storaktören APM Terminals Gothenburg plats för ytterligare 50 procent mer järnvägsgods till och från Göteborg.

Trafik behöver flytta från lastbil

Sverige har som mål att minska miljöbelastningen från inrikes transporter med 70 procent fram till 2030. För att nå dessa viktiga klimatmål, anser Göteborgs hamn att trafik kommer behöva flytta från lastbil till både tåg och fartyg. I nära samarbete med Göteborgs Hamn AB, menar APM Terminals att man tar ett stort ansvar för att nå målen.

– Växande järnvägsvolymer är positivt på många olika plan. Det understryker att Göteborg är hela Sveriges godsnav från norr till söder på ett tydligt sätt, och det är ett kvitto på att våra investeringar i hamnens järnvägsinfrastruktur och omlastningsmöjligheter är helt rätt väg att gå, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

LÄS MER: