Så vill Hisingsborna förändra Lindholmen

Hisingsborna har fått tycka till om vad de gillar och inte på Lindholmen. Efter en dörrknackning hos 6 400 personer i Eriksberg, Kyrkbyn och Lundby är det flera saker som uppmärksammats. Däribland att fler personer skulle vilja kunna göra vardagsinköp i området.

Socialförvaltningen Hisingen och Hyresgästföreningen har i ett pilotprojekt försökt ta reda på vad invånarna på Hisingen tycker om Lindholmen och vad som bör förändras. För att få svar på olika frågor om området anställdes ungdomar som sedan knackade på 6 400 dörrar – varav 474 personer intervjuades.

— Genom att samverka tillsammans med civilsamhällesorganisationer, som Hyresgästföreningen, blir vi starkare i arbetet med att lyfta de lokala behoven på Lindholmen och bidra till en socialt hållbar stadsutveckling, säger Karita Saapunki Björk, avdelningschef för stadsområde välfärd och fritid på Socialförvaltningen Hisingen, till Vårt Göteborg.

Invånarna har även fått svara på frågor kring platser som de tycker om respektive inte tycker om.

Kartan visar var boende i Kyrkbyn och Rambergstaden pekat ut platser som de tycker om dagtid. Illustration: Göteborgs stad.
Kartan visar var boende i Sannegården pekat ut platser de tycker om dagtid och kvällstid. Illustration: Göteborgs stad.

Vill ha fler restauranger, kaféer och grönområden

Dörrknackningen gjordes i Eriksberg, Kyrkbyn, Rambergsstaden, Brämaregården och Kvillebäcken. Främst ville man se fler grönområden – men det fanns också ett behov av fler mötesplatser som kaféer och restauranger. En annan sak som lyftes i undersökningen var att många ville se ställen för att göra sina vardagsinköp.

På frågan vad som skulle få respondenterna att besöka Lindholmen oftare, svarade de i fallande ordning:

Kaféer/restauranger (27%), Vardagsinköp (23%), Mötesplats (20 %), Arbete/skola (12 %), Bättre kollektivtrafik (7 %), Bättre gång-och cykelvägar (7 %), Aktivitet t.ex. träna, promenera (5 %).

På frågan vad som skulle få dem att besöka Lindholmen oftare svarade flest kaféer/restauranger (27 %), vardagsinköp (23 %) och mötesplatser (20%). Illustration: Göteborgs stad.

Reflekterade under en workshop – ”Uppfattade att flera respondenter på Slottsberget inte uppskattade utvecklingen”

Under pilotprojektet hölls även en workshop där de ungdomar som anställts att genomföra dörrknackningen fick möjlighet att reflektera kring vad respondenterna svarat.

”Flera reflektioner rörde att det inte fanns någon anledning att besöka Lindholmen förutom skola/arbete. Ungdomarna uppfattade att flera respondenter på Slottsberget inte uppskattade utvecklingen på Lindholmen”, står det i rapporten från Göteborgs stad.

Kartan visar en sammanfattning av vad som kom fram under workshopen. Illustration: Göteborgs stad.

Kartan är en sammanfattning av vad som kom fram under workshopen tematiserat efter fritid och föreningsliv. Illustration: Göteborgs stad.

En viktig poäng som lyftes är att det finns fysiska, mentala och sociala barriärer som gör att man har olika uppfattningar om området.

”Vad detta indikerar är att det blir än viktigare att arbeta för att minska de fysiska barriärerna och säkerställa att det finns målpunkter för många målgrupper och med låga trösklar”, står det i rapporten.

Underlaget som har tagits fram ska nu användas i programarbetet för stadsdelen.

Kartan visar fysiska barriärer på Hisingen ovanför en karta av socioekonomiskt index på primärområdesnivå. Illustration: Göteborgs stad.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: