Så ska Stena Line flytta till Hisingen: ”Ökad efterfrågan från våra passagerare och fraktkunder”

Göteborgs Hamn AB och Stena Line har idag tecknat ett avtal som innebär att den planerade flytten av Stena Lines verksamhet till Arendal i Göteborgs hamn kan gå in i en än mer operativ fas. Avtalet omfattar konstruktionen av den nya terminalen samt hyra och leasing av terminalområdet, samt en ny terminalbyggnad. Avtalet sträcker sig över 25 år.

— Med avtalet på plats är vi ett stort steg närmare en flytt av Stena Lines verksamhet. Att konsolidera terminalverksamheten till hjärtat av godsnavet i ytterhamnarna är ett logiskt steg som ger synergieffekter och stärkta förutsättningar att fortsätta utveckla hela hamnen i den hållbara riktning som vi strävar åt, säger Elvir Dzanic, VD för Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

För Stena Lines del innebär flytten att bolagets verksamhet kan fortsätta växa långsiktigt i hamnen, både utifrån bolagets tillväxt- och hållbarhetsambitioner.

— Stena Line har en ambitiös agenda för att stärka vår position som en ledare inom hållbar sjöfart och det här avtalet kommer att ge oss verktygen för att kunna växa långsiktigt i Göteborg. Vi ser framför oss en fortsatt ökad efterfrågan från våra passagerare och fraktkunder och i Arendal kommer vi kunna expandera samtidigt som vi hjälper Göteborg att utvecklas i en hållbar riktning, säger Niclas Mårtensson, VD för Stena Line.

Som en del i Stena Lines mål att reducera sitt klimatavtryck kommer företaget att stegvis fasa in nya hållbara bränslen i sin fartygsflotta, och här behövs både infrastruktur och väl fungerande leveranskedjor för att stödja omställningen – som den nya placeringen ger förutsättningar för, skriver Göteborgs hamn i pressmeddelandet.

Förberedelserna inför flytten är redan igång

För göteborgarna innebär flytten en betydlig minskning av tung trafik i de centrala delarna av staden, då de ytor som idag upptas av Stena Lines befintliga verksamhet kommer att återgå till staden och dess fortsatta stadsutveckling.

— Det blir en win-win-situation för alla inblandade parter i slutändan. Så jag är väldigt stolt att vi nu tillsammans stakat ut vägen framåt genom det här avtalet, säger Elvir Dzanic.

Stenas Lines förberedelser inför flytten är redan i gång i Göteborgs hamn. För precis ett år sedan, den 9 juni 2022, förvärvade Göteborgs Hamn AB ett 108 000 m2 stort område för ändamålet.

Visionsbild föreställande Stena Lines kommande terminal i Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn AB.

I dagsläget pågår arbetet med att anlägga ytterligare 140 000 m2 helt nya terminalytor som även de till stor del är kommer att dediceras Stena Lines omlokalisering. Sedan tidigare är det fastställt att Stena Lines nya avgångs- och ankomsthall kommer att ligga i den byggnad där Volvo Museum ligger idag.

Mot bakgrund av de högt ställda kraven på en högkvalitativ hamn och terminal har parterna i avtalet tagit fram en tidplan med ambitionen att sätta den nya terminalen i drift under 2028, skriver man i pressmeddelandet. Avtalet mellan Stena Line och Göteborgs Hamn AB kommer att behandlas av respektive bolags styrelser, samt Göteborg Stads kommunstyrelse och fullmäktige innan det träder i kraft.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: