Säpo: Våldsbejakande extremister drev förskola på Hisingen

Efter diskussioner med Säkerhetspolisen valde förskolenämnden att ge förskolan Snödroppen på Hisingen ett föreläggande – med krav på att förskolans ledning helt skulle bytas ut. Nu har verksamheten tagits över av nya ägare som gjort precis detta, meddelar Göteborgs stad.

Huvudmannen av den fristående förskolan i Biskopsgården på Hisingen har ”vidtagit efterfrågade åtgärder” och verksamheten har tagits över av nya ägare. Enligt Göteborgs-Posten har förskoleförvaltningen i samråd med Säpo bedömt att personer bland ägarna och i ledningen hade kopplingar till så kallad våldsbejakande extremism.

Det var i januari 2021 som förskolenämnden beslutade att ge den fristående förskolan Snödroppen på Frikväderstorget i norra Biskopsgården ett föreläggande. Detta efter att förvaltningen upptäckt allvarliga brister i samband med en riktad tillsyn.

Göteborgs stad i samråd med Säpo

Efter samråd med Säkerhetspolisen (Säpo) krävde kommunen att ledningskretsen för förskolan Snödroppen helt skulle bytas ut inom två och en halv månad. Detta då de inte bedömdes vara lämpliga för att bedriva förskoleverksamhet.

Orsaken som uppgavs var att man upptäckt kopplingar mellan personal i förskolans ledning och våldsbejakande extremism.

Nu uppger Göteborgs stad att ledningen för förskolan har bytts ut och att huvudmannen därmed genomfört de åtgärder som förskolenämnden har krävt. Efter den riktade tillsynen som genomfördes 2020 bedömde förvaltningen att ingen i den aktuella ägar- och ledningskretsen utifrån personliga förhållanden uppfyller skollagens krav på lämplighet för att bedriva förskoleverksamhet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: