Nu börjar trafikarbetet på E6 – hastigheten sänks till 60 km/h

Nu börjar Trafikverket med ytterligare arbeten inför renoveringen av Tingstadstunneln. Det här steget innebär att det ena körfältet på E6 norrut smalnas av och hastigheten sänks till 60 kilometer i timmen.
”Här är det viktigt att trafikanter visar hänsyn” skriver Trafikverket.

Från våren nästa år ända fram till december 2023 kommer Tingstadstunneln att renoveras, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare. Under hela den perioden kommer trafiken att dubbelriktas i det ena röret medan det andra stängs av.

Inför renoveringen krävs flera förberedande åtgärder för att förhindra den trafiksituation och de långa köer som annars kan bildas. Sedan tidigare har man påbörjat arbetet med att bygga ett extra körfält från Lundbyleden norrut, mot Marieholmstunneln/E6. Och nu är det dags för nästa etapp: 15 november ska E6 breddas från två till tre körfält norrut, i höjd med Olskroksmotet.

LÄS MER: Nya varningen för trafikstopp på E6 – “Räkna med långa köer”

Tunga fordon får endast köra i högra fältet

All trafik norrut på E6 kommer att påverkas av det här arbetet, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Vänster körfält är avsmalnat vilket innebär att tunga fordon endast får köra i det högra körfältet. ”Här är det viktigt att trafikanter visar hänsyn och släpper fram dessa fordon för att skapa så bra framkomlighet som möjligt”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Vecka 47 kommer hastigheten dessutom att sänkas till 60 kilometer i timmen på sträckan. ”Undantaget gäller vardagar mellan klockan 21.00 och 05.00 då endast ett körfält är öppet förbi arbetsområdet och hastigheten sänkt till 30 kilometer i timmen”, skriver Trafikverket.

Foto: Trafikverket.

Den här delen av arbetet beräknas pågå till april nästa år.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: