Ovanliga förslaget: Så vill man bygga nytt ovanpå Biltema och Blomsterlandet vid Backaplan

Nu kan Framtidens Backaplan få en lite oväntad förändring – när en planändringen är på gång för att möjliggöra för en ”utveckling av pågående handelsverksamhet” inom fastigheten där Biltema och Blomsterlandet ligger mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat byggs de första kvarteren av det framtida Backaplan precis bredvid dessa verksamheter, hus som just nu uppförs intill Leråkersmotet. Men om ändringen i detaljplanen för området går igenom kommer även den redan befintliga verksamheten i området få ett ansiktslyft – samt en utbyggnad.

Ändringen möjliggör för ”en tillbyggnad med ytterligare en våning för kontorsverksamhet på en del av det befintliga tvåvåningshuset, samt för en utveckling av entréer till byggnaderna även uppförande av ett skärmtak, söder om huset där verksamheten har sin lastzon, samt ett bullerskydd mot grannfastigheter i söder”, skriver Stadsbyggnadsförvaltningen i sin planbeskrivning.

Bullerplank ska separera kommande bostäder från handeln

Planområdet omfattar cirka 1,4 hektar och ägs av privata markägare, S-invest AB (Blomsterlandet) och Biltema. Bortsett från att man planerar att bygga till en våning för kontorslokaler i ”mitten” av den befintliga byggnaden och nya entréområden. Utöver det så planeras även växtlighet på taket, samt ett bullerplank på sidan mot de ovan nämnda nybyggda husen (som just nu uppförs).

Här är den berörda fastigheten som kan komma att byggas ut och förändras. Foto: GÖTEBORGS STAD

Tanken är att ”minska störningar från handelsverksamheten för grannfastigheterna där bostäder planeras på sikt”. På sikt är tanken att spårväg ska gå längs Backavägen från Hjalmar Brantingsplatsen till Brunnsbo, där även en ny pendeltågsstation ska byggas.

I området söder om Biltema-fastigheten byggs som sagt just nu de första kvarteren av det så kallade ”Framtidens Backaplan”. Det är första steget mot att omvandla dagens handelsplats med stora parkeringsytor till en tät stadsbebyggnad och det är sedan tidigare klart att verksamheter som Stora Coop, Dollarstore och Elgiganten ska flytta in i de nya kvarteren vid Leråkersmotet när de är färdiga.

Så här vill Biltema och Blomsterlandet bygga ut omkring sina fastigheter vid Backaplan. Foto: GÖTEBORGS STAD

Följande sju butiker kommer – om allt går som planerat – att bli de första att öppna i de nya kvarteren vid Backaplan:

  • Stora Coop (i dag i Backa 2)
  • Dollarstore (i dag i fristående byggnad)
  • Elgiganten (i dag i separat del av Backa 2-byggnaden)
  • Kronans Apotek (i dag i Backa 2)
  • Hisingens Fisk (i dag framför Backa 2 i separat byggnad)
  • Kemtvätt (i dag i Backa 2)
  • Blomsterbutik (i dag i Backa 2)

Utöver dessa verksamheter så planeras det även för ett kafé, som ska ligga i anslutning till blomsterbutiken. Men enligt HelaHisingens uppgifter är det ännu inte klart vem som ska driva kaféet, eller vilken inriktning det ska få. Utöver kafé-verksamheten är Dollarstore enda affärsverksamhet som kommer få plats i den första delen, Detaljplan 1, som i dag inte har lokaler i Backa 2, eller det så kallade Coop-huset vid Backaplan.

Samrådstiden för förslaget kring ombyggnaderna av ”Biltema-fastigheten” är från 2024-03-15 till 2024-03-31.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: