Oväntade missen i bygget av Hisingsbron – spelet bakom kulisserna: ”Visste inte vad som var fel”

När nya Hisingsbrons förmåga att öppna sig skulle testas blev det tvärstopp. Motorerna arbetade mot varann – i stället för att lyfta de fyra motvikterna på 186 ton per bropylon:
— Då hackade maskineriet. Det gick ingenstans, säger Urban Larsson, blockchef för installationer hos Skanska.

Hisingsbron får en lägre seglingsbar höjd än dagens Götaälvbro – 12 meter jämfört med 18,3 meter. Detta förändrar förutsättningarna för trafiken på och över Göta älv i centrala Göteborg. Med den nya bron kommer i praktiken samtliga lastfartyg att behöva broöppning, jämfört med var tredje fartyg i dagsläget. Också för majoriteten av segelbåtar kommer bron att behöva öppnas.

Därför är en väl fungerande öppningsfunktion helt avgörande för att bron ska fungera som en avlastning – snarare än stoppkloss – i centrala Göteborgs trafik och infrastruktur.

— Enkelt uttryckt handlar det om att utnyttja dygnets samtliga timmar på ett sätt som minimerar de negativa effekterna för berörda intressenter och medger planering och förutsägbarhet. Detta kräver en kompromiss mellan alla intressen, har Johan Eriksson, infrastruktursamordnare vid Sjöfartsverket, beskrivit läget.

Hisingsbron som ska ersätta Götaälvbron från 2021. Foto: GÖTEBORGS STAD

Fyra motvikter på 186 ton styck

Den rörliga delen av bron, som hissas upp när båtar och fartyg ska passera bron, lyfts med hjälp av kolossala motvikter inne i brons ”stolpar”, eller pyloner som de kallas i dessa sammanhang.

Fyra motorer reglerar hastigheten på lyftspannets förmåga att lyfta och sänka de fyra motvikterna på 186 ton per bropylon. En anordning som skapade en oväntad utmaning för Skanska, som bygger bron.

Motvikterna i nya Hisingsbron testades i Danmark. Foto: GÖTEBORGS STAD

Maskineriet hade byggts och testats i Danmark – men i den fasen missade man en viktig detalj:

— Varje maskineri har som sagt genomgått belastningstester, synkroniseringstester, så att de jobbar lika. Det är lätt att rita ett maskineri, kanske. Men det är mycket detaljer man inte tänker på. Här ser du fyra växellådor och motorerna är placerade i varsin riktning så, säger Urban Larsson, blockchef för installationer hos Skanska i en av de bakom kulisserna-videos som stadsutveckling Göteborg gjort om brobygget.

Skanskachefen Urban Larsson berättar om den oväntade utmaningen. Foto: GÖTEBORGS STAD

”Då hackade maskineriet. Det gick ingenstans.”

Han visar med händerna hur två motorer är placerade på Hisingssidan och två på fastlandssidan.

— Men det innebär att två av dem måste spegelvändas när det gäller rotationsriktning. Och det var ju inte beaktat, så när vi kopplade upp det så jobbade de här mot varandra. Då hackade maskineriet. Det gick ingenstans. Vi visste inte vad som var fel innan vi började felsöka och upptäckte att här behövde det kopplas om, berättar Urban Larsson.


Massiva motorer och växellådor inne i nya Hisingsbron möjliggör att den kan öppnas. Foto: GÖTEBORGS STAD

I rusningstrafiken på helgfria vardagar kommer Hisingsbron, precis som Götaälvbron idag, inte att öppnas för fartyg och segelbåtar. Detta för att då istället ge kollektivtrafiken full framkomlighet. Dessa tider är klockan 06:00-09:00 på morgonen och kl. 15:00-18:00 på eftermiddagen.

Utöver det ska broöppning för fartyg kunna ske hela dygnet hela året, efter anrop i god tid. För segelbåtar föreslås att Hisingsbron öppnas vid minst fem fasta tillfällen varje dygn, varav minst fyra fasta tillfällen dagtid mellan 09:00–19:00.

För segelbåtar sker en samordning av passagerna vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna, så att segelbåtarna, främst på väg västerut, hinner passera båda broarna i anslutning till den fasta öppningstiden vid Hisingsbron.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER:

LÄS MER: