Trafiken stoppas i sju timmar – när Kungen inviger Hisingsbron

Hisingsbron. Foto: Trafik Göteborg.

All bil- och kollektivtrafik stoppas på Hisingsbron när Kungen kommer på söndag. Samtidigt får inte allmänheten närvara vid evenemanget. Och för att ta sig över älven får resenärer förlita sig på ändrade körvägar och indragna hållplatser.

Söndag den 5 september 2021 kommer Carl XVI Gustaf för att göra en sista ”inspektionen” av bron och officiellt inviga den, något som nyligen HelaHisingen.se berättat. Dock får inte allmänheten vara med vid evenemanget, utan man får följa spektaklet via Hisingsbron.se eller Göteborgs stads sociala kanaler som Facebook eller Instagram. Orsaken är att man vill undvika trängsel på och omkring bron, med hänvisning till coronapandemin.

LÄS MER: Nu ska kungen göra som 1 miljon göteborgare – inspektera Hisingsbron

Stängt – och avskärmat

Nu meddelar Trafikverket att all trafik stoppas på bron i sju timmar mellan klockan 09-16. Bron är stängd för ”all vanlig motortrafik samt för gående och cyklister på den västra sidan – alltså gång- och cykelbanan närmast Läppstiftet”, skriver man på Trafiken.nu och hänvisar till andra älvförbindelser. För att hindra nyfikna åskådare från att samlas på den östra sidan kommer kommunen därför att skärma av hela sträckan.

LÄS MER: Nu ska kungen “inspektera” Hisingsbron – men hisingsborna är inte välkomna

Dessutom: Ingen kollektivtrafik

Mellan 11-16 kommer Hisingsbron dessutom vara stängd för kollektivtrafik. Bussar kommer då få ändrade körvägar och indragna hållplatser, som till exempel Frihamnen och Nordstan. Västtrafik meddelar dock att spårvagnstrafiken över Hisingsbron ersätts med buss. 

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: