Framtidens Backaplan: Så ska Riksbyggen, KF och Balder bygga ”Megablocks” vid Backaplan

Det här är del 12 i en artikelserie om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien här hos HelaHisingen.se.

Gigantiska kvarter med bostäder som skapar tydliga vägar genom området – med stora grönområden ”insprängda” mellan husen. Det är planen som det nya bolaget Norra Backaplan Bostads AB har för ”sin” del av Framtidens Backaplan. Men ännu dröjer det ett par år tills första spaden sätts i marken.

KF, Riksbyggen och Balder äger mark tillsammans i området vid Backaplan där KF:s tidigare lager låg, bakom kvarteren där Dollarstore och Jysk har sina butiker i dag. Här ska de tre bolagen tillsammans utveckla en stor del av Framtidens Backaplan – med bostadshus och parker. Bolaget som KF, Riksbyggen och Balder startat gemensamt heter Norra Backaplan Bostads AB, där företagen äger en tredjedel var.

— Vi ska bygga ganska stora stadskvarter. ”Megablocks” kallar vi den typ av kvarter vi ska bygga här, säger Martin Lundblad, sälj- och marknadansvarig Riksbyggen i Göteborg.

En av de planerade parkerna mellan bostadskvarteren i framtidens centrala Backaplan. Visionsbild: White Arkitekter

— Bland annat bygger vi åtta kvarter som formar sig runt en park i centrala delen av framtidens Backaplan och så några ytterligare kvarter utöver det, norr om den centrala delen, säger han.

”En helt ny stadsdel ska växa fram”

Projektet är rätt annorlunda mot de som Riksbyggen normalt är involverade i – främst med tanke på storleken: — Det blir mycket grönytor här jämfört med många områden som byggs i Göreborg men framför allt är det som sticker ut att vi planerar för så stora volymer. Här bygger vi stad och inte bara enstaka kvarter. En helt ny stadsdel ska växa fram och förhoppningsvis kommer den att binda ihop Hisingen med det gamla Göteborgs centrum, säger Martin Lundblad på Riksbyggen i Göteborg.

Backavägen – där Skandia Fastigheter ska bygga på östra sidan och Riksbyggen, Balder och KF på västra sidan. Visionsbild: White Arkitekter

Så när blir första spadtaget då? Som HelaHisingen.se tidigare berättat är Skandia Fastigheter nära att sätta igång bygget av de första kvarteren av ”Framtidens Backaplan”. De börjar med sina kvarter mellan Leråkersmotet och Biltema, längs Backavägen. Här ska inte bara bostäder växa fram, utan även kommersiella lokaler dit bland annat Stora Coop och Dollarstore ska flytta.

Även om Riksbyggen och deras partners Norra Backaplan Bostads AB ännu inte kan berätta i detalj var de börjar byggandet håller de med om att det finns logik i att det kan bli längs Backavägen, den väg som kopplar ihop Hjalmar Brantingsplatsen med Brunnsbo och där spårväg även ska gå mellan Backa och Lundby framöver.

— Vi vet inte vad som är först ut för vår del, ännu då vi är igång med planarbete nu, men vi har nog 1-2 år tills vi är klara med detaljplanen. Under tiden kollar vi logistiskt vad som är bäst att börja med. Det ska ju vara bra att bo där redan från start och vi vill helst inte bygga satelliter utan fortsätta byggandet från de områden där kvarter redan står färdigbyggda. Även om det inte är bestämt att vi börjar bygga från Backavägen så skulle det kunna vara logiskt att det blir så, säger han.

Så här planeras kvarteren se ut vid Framtidens Backaplan. Karta: Framtidens Backaplan

”Mer fokus på bostäder och skola i vårt område”

Efter flera byggen av nya bostadsområden på Hisingen under 2000-talet, som Eriksberg och östra Kvillebäcken, har kritik riktats mot att det planerats in för få kommersiella lokaler som sett till att

Blir det butiker i bottenplan på era kvarter av framtidens Backaplan?
— Det är en ambition om att vi ska ha en del kommersiella lokaler, men vi kommer ha mer fokus på bostäder och skola i vårt område. Samtidigt tittar vi på det väldigt brett och gör olika undersökningar för att se vad som blir bäst, men är inte så långt framme att vi har börjat diskutera vad för slags verksamheter vi ser på olika platser, säger Martin Lundblad, sälj- och marknadansvarig Riksbyggen i Göteborg.

Visionen om ”Framtidens Backaplan” – så kan det se ut när stadsdelen står klar. Visionsbild: White Arkitekter

Hur många bostäder blir det i er del av framtidens Backaplan?
— Vi pratar om runda slängar om omkring 2000 lägenheter för vår del i området, säger han.

Under hösten 2021 lanserar trion gemensamt en ny version av hemsidan Framtidens Backaplan där nyfikna kommer få se nya visionsbilder och få mer information och struktur kring vad som planeras.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 8:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 9:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 10:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 11:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 12:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 13: