AVSLÖJAR: Då tas första spadtaget på Framtidens Backaplan – så ska insidan av första kvarteret se ut: ”Vi läker ett öppet sår i stadsbilden”

Det här är del 20 i en artikelserie om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien hos HelaHisingen.se eller se de tidigare delarna nederst under den här artikeln.

Kvarteret har döpts till ”Lilla Backa” och ska få butikslokaler i två plan, 420 hyresrätter samt ett mobilitetshus. Nu kommer bilden som visar hur insidan av det första kvarteret av ”Framtidens Backaplan” ska se ut – samt så avslöjar Skandia Fastigheter datumet för när det efterlängtade bygget äntligen drar i gång.
— Vi förvandlar plåtskjul till en grön hållbar stadsdel med bostäder, kontor, handels- och mötesplatser med liv och rörelse, säger Bo Jansson, fastighetschef för köpcentrum hos Skandia Fastigheter.

Som HelaHisingen.se berättade i början av april 2022 är det äntligen dags för byggstart av det första kvarteret i stadsdelen som ska ersätta dagens Backaplan. Här ska tät stadsbebyggelse växa fram i projektet som länge gått under namnet ”Framtidens Backaplan”, som sträcker sig från Kvillestaden i söder, östra Kvilebäcken i väster, Aröd i norr och Brunnsbo i öster.

Ett flertal bygg- och fastighetsbolag kommer vara inblandade, samt Göteborgs stad, i allt från att utforma de bostäder, kommersiella ytor och allmänna platser i den nya stadsdelen. Den kan bli ett naturligt centrum på Hisingen, men stadsplanerarna förhoppning är att den även ska bli en förlängning av centrala Göteborg, norrut över Göta Älv.

Först ut att sätta spaden i marken är Skandia Fastigheter som i dag bland annat äger en av de största fastigheterna på Backaplan, det så kallade Backa 2. Där är exempelvis Stora Coop, Elgiganten, Hisingens Fisk med flera butiker hyresgäster just nu. Nu ska Skandia Fastigheter börja bygget av flera hus mellan Leråkersmotet och tomten längs Lundbyleden där där Biltema och Blomsterlandet ligger, närmast Brunnsbo:

— Vi är glada över att vara först ut i omvandlingen av Backaplan och vårt samarbete med de övriga aktörerna i stadsdelen är mycket fint. Vi behöver först bygga DP1 samt riva och flytta befintligt centrum för att komma igång med det stora projektet i DP2, det som just varit ute på samråd. Vi börjar med förrätten nu, men det är varmrätten som är den verkliga utmaningen med 230 000 kvadratmeter byggrätt plus garage. Vi läker ett öppet sår i stadsbilden och skapar något helt nytt och hållbart i stället, säger Bo Jansson, fastighetschef för köpcentrum hos Skandia Fastigheter.

”Vi läker ett öppet sår i stadsbilden”, säger Bo Jansson, fastighetschef för köpcentrum hos Skandia Fastigheter. Foto: SKANDIA FASTIGHETER

Skandia Fastigheter-chefen: ”Hela Hisingen som närmarknad”

Dreem Arkitekter har ritat ett av husen och Rstudio ett av de andra husen som totalt kommer att ge plats för 420 nya hyresrätter samt det Skandia Fastigheter själva beskriver som ”attraktiv handel”, samt ett mobilitetshus.

Som HelaHisingen.se tidigare berättat kommer en rad verksamheter från dagens Backaplan att flytta med till de nya husen och i Skandia Fastigheters område som är först ut ska affärslokaler finnas på två plan. Dit ska bland annat tidigare nämnda Stora Coop och Elgiganten, men även Dollarstore och ett apotek att flytta.

— Potentialen är enorm med hela Hisingen som närmarknad och samtidigt är Backaplan en del av Göteborgs centrum. Vi förvandlar plåtskjul till en grön hållbar stadsdel med bostäder, kontor, handels- och mötesplatser med liv och rörelse. Vi köpte fastigheterna 2016 och det är riktigt skönt att vi äntligen kommer i gång med den fysiska utvecklingen. Nu ska vi kombinera kraften och kreativiteten i området med trygga, moderna byggnader och blandade kvarter, säger Bo Jansson.

De två bottenplanen ska få butikslokaler och ovanför det byggs lägenheter i kvarteret som är först ut i bygget av ”Framtidens Backaplan”. Foto: DREEM ARKITEKTER

När sker första spadtaget?
— 19 maj, avslöjar Bo Jansson för HelaHisingen.se.

Vad innebär den fossilfria geosolanläggning som ni talar om rent konkret i kvarteret som ska byggas?
— Klimatfrågan har en central roll i Skandia Fastigheters verksamhet och stort fokus ligger på att minska byggnaders användning av fossila energislag för att minska dess klimatavtryck. Det finns olika sätt att energiförsörja en byggnad för att kunna bedriva verksamhet i den. Olika verksamheter behöver olika typ av energi i form av el, värme, komfortkyla och varmvatten vid olika tillfällen, berättar Skandia Fastigheters fastighetschef för köpcentrum.

Lokalt producerad el – genom solceller på byggnadens tak

Att värma och kyla en byggnad handlar om att flytta energi från en del till en annan. Vid tillverkning av komfortkyla skapas spillvärme som traditionellt lämnat byggnaden via fläktar på yttertaket. Installationen av en geoanläggning skapar möjligheten att lagra spillvärmen i ett geolager under fastigheten sommartid och hämta tillbaka energin vintertid för att värma byggnaden.

— De tekniska installationerna som hanterar flytten av energi försörjs via el. Installationen av solceller på byggnadens tak medför att lokalt producerad el från solceller försörjer de tekniska installationerna som i sin tur försörjer byggnaden med värme och komfortkyla över hela året. Geolagret blir en form av batteri för solel, om än i en annan energiform, säger Bo Jansson.

Så här ska innergården på det första kvarteret av ”Framtidens Backaplan” se ut. Foto: DREEM ARKITEKTER

— Den kombinerade sol- och geoenergianläggningen som är planerad i Skandia Fastigheters första byggnad på Backaplan försörjer den med fossilfri och närproducerad energi vilket minskar dess klimatavtryck och bidrar till Skandia Fastigheters långsiktiga hållbarhetsmål. Anläggningen är en systeranläggning till den som försörjt Frölunda Torg med fossilfri energi under två års tid, säger Bo Jansson, fastighetschef för köpcentrum hos Skandia Fastigheter.

Arkitektbyrån Dreem: ”Lilla Backa har getts formen av ett slutet kvarter”

Arkitektbyrån Dreem ligger bakom utformningen av det nya kvarteret, som döpts till ”Kvarteret Lilla Backa”. Enligt dem har kvarteret getts formen av ett slutet kvarter med en sammanhållen gestaltning som helhet. De längre fasaderna ska delas upp för att även ”skapa en vertikalitet och en varierad gatumiljö”, skriver man i ett pressmeddelande.

Samma typ av rött tegel används men bearbetas på olika sätt för att skapa en variation. Trapphusen tydliggörs och skapar en variation i tegelfasaderna. Stor omsorg om detaljer i gaturummet där människor rör sig. Olika takhöjder och indragna översta våningar bryter ner skalan på det stora kvarteret, det indragna entrétorget vid kvarterets norra del likaså. Kvarterets yttre fasader hålls samman i ett homogent tegel. Bottenvåningarnas stora fönsterpartier visar tydligt funktionen mellan de kommersiella bottenplanen och bostadsplanen ovanpå, skriver Dreem.

Så här ska kvarteret se ut på utsidan, där kommersiella ytorna kommer ge tillgång till huset. Bland annat ska Elgiganten flytta in i kvarteret ”Lilla Backa”. Foto: DREEM ARKITEKTER

Tanken är att fasader i tegel ger ett uttryck av en ”ruff materialitet med en industriell känsla”, samtidigt som tegel i sig kommunicerar något tidlöst och bestående i kontrast till omgivande kommersiella byggnader. Indragna våningar görs till en del av taket genom fasadbeläggning i plåt lika taket.

Det moderna industriella uttrycket som ger återblickar till ”gamla Backaplan” kommer igen i smideskonstruktioner, som en utrymningstrappa vid det norra entrétorget, där trappan får hänga utanför fasad och där #visuell kontakt öppnas mellan gårdsrummet och gatan”, som Dreem beskriver det. Gestaltningen strävar efter att tydliggöra funktioner och vara ”ärlig” med hur saker är konstruerade och sitter samman.

Totalt kommer kvarteret att inrymma 420 bostadslägenheter, som planeras stå inflyttningsklara hösten 2025.

Klimatsatsar vid bygget: ”Byggnaderna i Backaplan är ett konkret exempel”, säger fastighetschef köpcentrum Bo Jansson. Foto: RSTUDIO/SKANDIA FASTIGHETER

— Vi är mycket glada och stolta över att bygglovet är beviljat och att man nu kan börja bygga Framtidens Backaplan på riktigt, säger Maya Iwdal, arkitekt, Dreem Arkitekter.

19 maj tas alltså första spadtaget på kvarteret Lilla Backa längs Backavägen, den första delen av ”Framtidens Backaplan”.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS ARTIKTELSERIEN ”FRAMTIDENS BACKAPLAN”:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 8:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 9:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 10:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 11:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 12:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 13:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 14:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 15:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 16:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 17:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 18:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 19:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 20:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 21: